Holländska haverikommissionen om malaysiska passagerarplanet MH17

Men en katastrof som skördat 298 människors liv kan inte behandlas så lättsinnigt. Och vi har ju nu Holländska Haverikommissionens Rapport (HHR), som släpptes i mitten av oktober 2015, att tillgå.[2]. Han ägnar där stor frenesi att berätta om olika ukrainska separatisters ”straffexpeditioner” och liknande. En ren blodtörstighet uttrycks ofta i inläggen[4]. Denna person heter egentligen Igor Vsevolodovich Girkin[6] Intervjun har rubriken: ”Igor Strelkov: en del av människorna från Boeing-planet hade dött flera dygn innan katastrofen.

 

Bland Girkins märkliga uttalanden finns detta:

”För det tredje, vilket jag (ännu) inte tänker vidhålla. Jag har alldeles nyss pratat med två personer, vilka personligen var med och samlade in döda kroppar alldeles efter kraschen (båda är från Sjachtiorsk och hade kommit till platsen mindre än en halv timme efter katastrofen). Jag skriver utifrån vad de har berättat. De underströk att många av liken visade sig vara ”blodlösa” – som om blodet hade koagulerat långt innan katastrofen. De konstaterade också en stark liklukt, som även många lokalbor har noterat – sådan lukt hade inte kunnat uppstå på en halv timme, inte under några som helst väderförhållanden, och vädret igår var mulet, inte särskilt varmt.”

Mezjuev publicerar alltså denna smörja dagen efter kraschen. Det är fullständigt uppenbart att allt detta är rena fantasier. Att ett passagerarplan skulle kunna starta från Schiphol i Holland med lik i planet är rent larv.

Man måste faktiskt ställa frågan om Mezjuevs drivkrafter att publicera sådana pinsamheter.

 

STEFAN LINDGREN

Hemsidan heter 8 dagar. Den 29 juli, tolv dagar efter katastrofen med MH17, försöker Lindgren på sin blogg ”klarlägga” orsaken till kraschen[8] Lindgren visar bilder på vrakdelar med märken av hål, och därefter står det att läsa:

”Cockpit visar spår av beskjutning”, skriver Haisenko. ”Man kan se in- och utgång. Kanten på en del av hålen är böjda inåt. Dessa är de mindre hålen, rund (sic!) och rena, ca 30 mm kaliber.”

 

Denna slutsats om kaliber drar Haisenko sedan han sett fotografier av ett par plåtar från MH17 som ställts upp av separatisterna på haveriplatsen. Haverikommissionen fick dock inte tillgång till resterna av MH17 förrän i november 2014.

Haisenko påstår att det skulle ha varit ett jaktplan från ukrainska flygvapnet som sköt ner MH17.  Denna rötmånadshistoria, som sedan valsat runt i bloggvärlden, verkar initierad från ryskt håll och har framförts i ryska Pervij Kanal.[10]. Alltså i värsta fall trettio-fyrtio skott över hela flygplanskroppen. Vilket skulle innebära cirka ett skott per 1 1/2 meter.

Men Stefan Lindgren saknar uppenbart vilja och förmåga att göra rimlighetsbedömningar.

Man borde kunna förvänta sig en rättelse från en så rutinerad skribent som Stefan Lindgren efter det att HHR presenterat sina resultat. Men det har på bloggen 8 dagar i stället rått total tystnad om MH17 (detta skrivet den 15/11 2015).

 

ANDERS ROMELSJÖ

Anders Romelsjö har övertagit Jinges blogg (jinge.se). Den har nu blivit en blogg som i stort sett upprepar de rykten och konstigheter om MH17 som publicerats på andra bloggar av samma slag. Den 28 juli i år publicerade han en aningslös ”analys” utförd av skribenten och filmaren Maj Wechselmann. Jag återkommer till den längre fram.

Romelsjö själv är väldigt flitig som skribent. Han har återberättat samma sak som Stefan Lindgren haft på 8 dagar och som går tillbaka på uppgifter från den redan nämnde ”tyske piloten och flygexperten” Haisenko. Romelsjö återpublicerar dessutom mycket av det som Pål Steigan skriver och kan inte riktigt betraktas som en självständig bloggare.

PÅL STEIGAN

Steigan ansluter till de ovan beskrivna bloggarna i fråga om MH17. Samma källor och samma vinklar, ibland samma texter. Hans blogg karaktäriseras av samma totala brist på rimlighetsbedömningar. Allt invävt i ett slags teoretisk ram om historiens gång.

Det som särskiljer Steigan är att han, med hjälp av ett gammalt romerskt argument, också försöker övertyga läsarna om att MH17 blev nedskjutet på order av Ukrainas regering. I en ”kritik” av HHR använder han ett ”Cui bono?”-argument, d.v.s han för ett resonemang där han försöker göra troligt att Ukrainas regering ”tjänade” på att skjuta ner det malaysiska flygplanet. Han har efter det att den holländska haverikommissionen publicerade sin rapport kritiserat densamma enligt just detta schema. Han förefaller mig därför mer eller mindre faktaresistent. Han har inte i efterhand korrigerat sina orimliga uppgifter om eld från jaktplan och liknande och han har inte ställt frågan ”Cui bono?” (till vems gagn) på de uppenbara orimligheter och dåligt fotoshoppade bilder som visats i rysk tv.

Steigan har även återgett Maj Wechselmanns ”spektakulära” artikel om att ett ukrainskt jaktplan skulle ha skjutit ner MH17 (först publicerad som gästblogginlägg på Romelsjös hemsida), och han har inte infört något beriktigande efter offentliggörandet av HHR. I stället polemiserar han mot HHR, till synes ovetande om att de lögner och halvsanningar som presenterats i rysk tv och andra ryska medier nu punkterats genom den holländska haverikommissionens rapport.

MAJ WECHSELMANN

Maj Wechselmann publicerade den 28 juli i år ett inlägg på Anders Romelsjös blogg. Detta inlägg har sedan återgetts lite varstans, bl.a. på en del tyska hemsidor. I sitt inlägg skriver Wechselmann:

”Själva missilen är 5,5 meter lång, kan flyga med 3 gångar ljudets hastighet och bär 60 kilo sprängstoff i sitt huvud. På samtliga bilder av Bukmissils avskjutningar (sic!) syns därför ett spår (Chem trail) som av ett militärt jaktplan. Ingen i byn Golovka såg någonsin ett sådant spår.

r en BUK-missils spränghuvud exploderar utvecklas ett jättelikt eldklot på mindre än en sekund. Det borde ha efterlämnat vrakdelarna av planet fullständigt pulveriserade och förkolnade. Ändå kunde varenda lik från kraschen identifieras tillsammans med en mängd oskadda leksaker, böcker och pass.”

 

Wechselmann gör här det sensationella påståendet att energin i BUK-missilen kan ”pulvrisera” allting i en Boeing 777 innehållande 298 passagerare med bagage.

Det är lätt att visa orimligheten i detta påstående. En Boeing 777 väger enligt tillverkaren 147 ton. Det mesta är aluminium. 298 passagerare väger tillsammans ungefär 298×70 kilo= 20 ton och deras bagage kring 298×20 kilo=6 ton. Vi bortser nu för enkelhetens skull från ”pulvriseringen” av passagerarna och deras bagage. De uppgifter vi behöver för bedömningen kan vi lätt hämta från Wikipedia[12]. Därefter måste vi smälta aluminiumet och då åtgår 0.4 MJ per kilo. Totalt måste vi alltså tillsätta ca 1 MJ per kilo för att åstadkomma ”pulvrisering”. Flygplanet väger 147 ton, d.v.s 147 000 kilo, så vi behöver alltså (minst, det finns ju även passagerare och bagage) 147 000 MJ. Man kan likaså på Wikipedia slå upp energiinnehållet i 1 kg trotyl[14].

Sammanfattningsvis kan konstateras att samtliga dessa bloggar har vidarefört oriktiga, och dessutom orimliga påståenden. En av bloggarna (Lindgrens 8 dagar) har tystnat om MH17 efter offentliggörandet av HHR men har inte infört några rättelser. Maj Wechselmanns inlägg på Anders Romelsjös blogg är djupt okunnigt och kan inte tas på allvar. Anders Romelsjö publicerar osjälvständigt och verkar inte läsa noggrant. Pål Steigan försöker fastställa skuld genom att resonera kring vem han anser ”tjänar på” nerskjutningen.

Slutligen har vi Oleg Mezjuevs blogg som är rent blodtörstig och vidareför vedervärdig krigspropaganda från rysk och separatistisk sida.

Det verkar faktiskt som om flera av de bloggare som skrivit om MH17 inte har läst den holländska haverikommissionens rapport. Alternativt har de läst men inte förstått vad som står där. Undantaget kan möjligen vara Stefan Lindgren som nu tiger i denna fråga.

Det verkar faktiskt finnas ett allmänt förakt för den typ av naturvetenskapligt grundade utredningar som HHR representerar. Och det finner jag djupt bekymmersamt.

Man måste ha respekt för vetenskapliga argument. Respekt för fakta!

Det vi bevittnar på dessa vänsterbloggar är inget mindre än en intellektuell kollaps.

 


[8] Peter Haisenko är en märklig figur. Han skriver  bl.a. för en förening som förnekar att förintelselägren existerat. Se: http://www.whathappenedtoflightmh17.com/peter-haisenko-talks-nonsense-about-mh17/

[10] HHR s. 126.

[12] Energi mäts i Joule. 1 MJ är en miljon Joule.

[14] Man kan tillägga att ingen tillverkare av granater skulle vilja optimera energin i granaten. Det man optimerar är att göra explosionstiden så kort som möjligt. Då blir krafterna som chockvågen ger maximala och sprängverkan maximal. Eventuella fragment får mycket höga hastigheter. HHR har fastställt att märkena på flygplanskroppen åstadkommits av höghastighetsfragment, inte av kulor som är betydligt långsammare.