Frankrike har öppet stött terrorister i Syrien

”Frankrike har dykt upp som den främst stödjer Syriens väpnade oppositionsgrupper och finansiera nu direkt rebellgrupper runt Aleppo som en del av en ny framstöt för att störta den hårt ansatta Assad regimen.

Stora summor pengar har levererats av franska regeringens ombud över den turkiska gränsen till rebellbefälhavare under den senaste månaden, enligt diplomatiska källor. Pengarna har använts för att köpa vapen inne Syrien och finansiera väpnade operationer mot regeringstrogna styrkor. De franska insatserna har inte inneburit direkta vapenleveranser. Men enligt västerländska och turkiska tjänstemän samt rebelledare, har inflödet av pengar medfört framgångar på slagfältet för den väpnade oppositionen i norr. En del av de franska värdetransporterna har nått islamistiska grupper som hade desperat brist på ammunition och som alltmer hade vänt för att få hjälp mot al-Qaida i och runt Aleppo.”

För att sammanfatta: Frankrike skickade ”stora summor kontanter” för att finansiera ett ”väpnat motstånd” som försökte störta den internationellt erkända regeringen i ett suveränt land. Dessutom innebar dessa medel framgångar för rebellerna. Det sägs ha varit s.k. ”moderata rebeller”, men redan då var det tydligt att detta var en krympande grupp då anhängare gick över till al-Nusra och liknande grupper. Och en del av medlem kom till grupper som öppet samarbetade med al-Qaida. Framgångarna skedde på slagfält i norr, som nu ingår i ISIS ”kalifat”.

Guardian skrev också för 3 år sedan att ”Den franska stora tidningen le Figaro att franska militära rådgivare nyligen hade haft möten med rebellgrupper inne i Syrien.”

Hoper skriver skarpt Istället för att stå bakom Frankrikes president Francois Hollande, kanske det franska folket bör kräva att han ställs inför riksrätt och arresteras. Vem som helst kan tydligt se att västvärldens stöd för dessa ”rebeller” medfört tillväxt av ISIS. Tillväxten av ISIS har i sin tur underlättat tillväxten av internationell terrorism. Har någon av terroristerna som ansvarar för den förödande attacken i Frankrike rentav fått ekonomiskt eller annat indirekt eller direkt från franska medel?? Var det i så fall för att köpa sprängämnen och vapen?
Dessa frågor är tyvärr långt ifrån löjliga, de är rimliga.

Hur tror vi att Frankrike skulle reagera om Syrien beslutat att börja finansiera rebellgrupper att störta vad det skulle kunna kalla ”Hollandes regimen”?

Kommentar: Ett motargument är förstås förhållandet att Frankrike deltagit i vissa bombningar av ISIS. Detta har skett i samarbete med USA, och alltså troligen inte så effektiva.

Utdrag ur broschyren ”Vad händer i Syrien”? Massmedia rapporterade den 18/2 2013 att EU har gjort ett uttalande om Syrien och att bland andra de gamla kolonialmakterna Storbritannien, Frankrike och Italien vill officiellt beväpna rebellerna än mer.