Maj Wechselman om Haverikommissionen för det störtade passagerarflygplanet MH17

 

FÖRSTA MENING: ”MH17s störtande orsakades av explosionen av en 9N314M-  spränghuvud som avfyrades från östra Ukraina från ett BUKmissil system.” Kommissionen pekar alltså inte ut något specifikt land. Andra mening i releasen klandrar Kievregeringen i Ukraina: Det står klart att Ukraina redan hade tillräckliga skäl att stänga luftrummet över den östra delen av Ukraina av försiktighetsskäl. Ingen av de involverade insåg den risk som de civila flygplanen utsattes för genom att överflyga ett område där det pågick en militär konflikt.

Svante Svensson är utan tvekan en mycket svensk professor, vars syn på Ukraina-konflikten färgas av de svenska media, vars ”narrative” om nedskjutningen av MH 17, och omständigheterna kring samma på en rad punkter skiljer sig från andra europeiska media. OM rebellerna i Donbas skulle haft möjligheter att skjuta iväg en BUK-missil, borde de 1: Inte bestå av ett sammelsurium av frivilliga småbrigader, som till stor del leddes av ickemilitärer. 2: De borde inte på dåvarande tidpunkt vara pressade tätt intill ryska gränsen och i det närmsta utplånade – som de faktiskt var i början av juli 2014.  En BUK-missil är en avancerad och mycket stor vapenplattform som inkluderar 4 enheter, (Den kan bestå av en enhet) men uppställningen av enheten är tidsödande och avskjutningen av en BUK-missil kräver en grad av koordination som enbart experter på vapnet mäktar. Nu har ju Svensson från svenska media fått i sig den intressanta informationen att det finns reguljära ryska trupper i Donbas. Tittar man på danska nationella TVs, DRs, kartor – så finns och fanns inga reguljära ryska trupper i Donbas, till och med stabschefen för ukrainska armén , Viktor Muzhenko har uttalat att det inte finns reguljära ryska styrkor i  Donbas –

Jag vill i sammanhanget peka på hur anarkistisk sammansättningen av rebellerna, såg ut då just på den ytterst beskedliga landremsan som Donbas faktiskt bestod av juli 2014 (den har inte blivit mycket större): 1. Donbas Folkets Militia, 2. Norra bataljonen, DonBass´ patriotiska styrkor, 3. Vostokbrigaden, 4. Oplot-Bataljonen, 5. Den Ryska Ortodoxa Armén (alltså rysktalande ukrainer), 6. Gruvbataljonen, 7. Kalmius Brigaden, 8. den Konsoliderade Ortodoxa Bataljonen, 9. Stäppbataljonen, 10. Spartabataljonen, 11. DPR-bataljonen, 12. Somaliabataljonen, 13. DPRs Republikanska Garde, 14. Den Ortodoxa Gryningen – plus tio andra bataljoner och brigader. I dessa ingick frivilliga ryssar, bulgarar, serbier, polacker, ungrare, letter, vitryssar, uzbeker, fransmän, tyskar, spaniorer, armenier, plus en rad andra.

Redan 3 dagar efter störtandet presenterade Ryssland europeiska myndigheter för fullt kontrollerbara tidsstämplade bilder från Radar och satteliter som visade följande:

  1. Den 16 juli anlände tre enheter ukrainska bukmissiler med i allt femton experter till gränsen till rebellernas område. De drogs tillbaka från området natten mellan den 17 och 18 juli. Detta är anmärkningsvärt, eftersom rebellerna inte hade tillstymmelse till flygvapen.
  2. De ryska bilderna visar att ett ukrainskt SBU-plan följde efter MH17 på 3 kilometers avstånd. Vittnen i Gorlovka och Petrapavlovka, där flygplansdelar föll ned, berättar att ett jaktplan gjorde slut på MH17 när det redan börjat störta. Den holländska kommissionen av har av något svårförklarligt skäl inte hört några alls vittnen i Gorlovka  och Petrapavlovka.

Ryssarnas bilder fick snabbt väst-media med CNN i spetsen att ändra sig Man hade redan dagen efter utpekat Putin själv – vem annars?

Nu var det i väst-media inte längre Putin själv som skjutit ned planet, utan separatisterna.

Man kan diskutera konspirationsteorier. Den mest avancerade och välunderbyggda kommer från den kände brittiska journalisten, Patrick Henningsen MH17 ”One year on. What really happened and why” 

I den hangar på Gilze-Rijen militärbasen i Holland där kommissionen hade ställt ut ett skelett av flygplanet, hade flygplanets nos täckts med de fragment man funnit på marken. Det anmärkningsvärda är att man inte velat uppbringa mer än nästan bara nosen, när det framgår av fotografier av vrakdelarna att till exempel flygplansvingarna finns nästan intakta, utan hål, liksom större delar av planets kropp där passagerarna befann sig. Oberoende journalister som den kände tyske journalisten, Billy Six, som reste till Gorlovka 2 veckor efter kraschen, säger att vrakdelarna befann sig koncentrerade på två olika platser, eftersom bakdelen av flygplanet föll ned kilometer från nosen. Ett år efter kraschen hittade journalisten Yana Erlaschova s stora fragment utanför Petrapavlovka. Hon frågade kommunalordförande, Natalya Voloshina om saken.  N V. s hade ständig telefonkontakt med holländska kommissionen, som tyvärr aldrig hämtade de fragment som sedan länge inlämnats till kommunen.

Svante Svensson är säkert en hedersknyffel som kanske i det här fallet är mindre välorienterad.