25 november: Bevara alliansfriheten Fred med fredliga medel Nej till Nato – möte i Helsingborg med Sören Sommelius

25 november: Bevara alliansfriheten Fred med fredliga medel Nej till Nato - möte i Helsingborg med Sören Sommelius

Arr.: Föreningen Nej till Nato, Vänsterpartiet, Enhetsgruppen, Jordens Vänner Helsingborg, Svenska Freds- och Skiljedomsföreningens lokalförening Lund-Malmö och Folket i Bild/Kulturfront.

Facebook: Föreningen Nej till Nato
Kontakt: s.m.fagerlund@gmail.com