Analys: terrorist eller inte – det är frågan

Injaga allvarlig fruktan hos en befolkning eller befolkningsgrupp,Tvinga offentliga organ eller en mellanstatlig organisation att vidta eller avstå från att vidta en åtgärd, Destabilisera eller förstöra grundläggande politiska, konstitutionella, ekonomiska eller sociala strukturer

 

En notorisk problematisk definition eftersom den bygger på den starkares tolkningsföreträde: och kan appliceras på alla aktörer utifrån relativ maktposition. Som den malmöbaserade journalisten Björn Kumm skriver i boken Terrorismens historia, är terrorism den svagares krigföring. Det innbär i så fall att Daesh är en terrorgrupp i Europa men inte i Raqqa och på andra platser där de är starka och deras kalifat är etablerat (Det landområde de anses kontrollera är inte försumbart: 300.000 kvadratkilometer, ungefär 1.5 gånger Englands storlek), Där är det isåfall deras fiender som är de svagare, och följaktligen terrorister. Ett annat nödvändigt om än inte tillräckligt villkor för att kalla någon terrorist, är det flesta ense om, är att terroristen är någon som har till delnmål att injaga skräck i en civilbefolkning.

 

Ifall parisarna reagerar med skräck inför Daesh, så har terroristerna vunnit. I så fall man dra slutsatsen att parisattackerna utgjorde en säkerhetspolitisk strike för Daesh. Under veckan har alltfler delstater i USA förklarat att de inte vågar ta emot flera flyktingar. På många håll i Europa har har kontrollåtgärder liksom rasprofeleringarna ökat markant. Det talas i tid och otid om att staten nu måste gripa folk på ännu lägre misstankegrad. Sålunda har Daesh genom attantaten i Paris besegrat nästan hela Europa och USA.

 

 

Helt enligt Daesh planer har terroristskräcken nu nått paranoida höjder, även här i Sverige. För många i väst som redan varit islamofobt influerade, så lyder den självklara logiska sekvensen (tvärtemot vedertagna fakta), att eftersom Daesh är muslimer, så är alla muslimer Daesh och Daesh är terrorister, ergo är alla muslimer terrorister.

 

Här i Sverige har denna logik fått galghumoristiska följder. Såväl Socialdemokrater som borgare, Sverigedemokrater och andra ropade i kör: Ge Säpo och Försvarets radioanstalt, (FRA, signalspaningen) större befogenheter sjöng man. Säpo grep en misstänkt terrorist (igen), till medierna befalde de samtidigt: hoppa, och medierna frågade hur högt?

 

Naturligtvis hade de inte gripit någon terrorist. Det var självklart redan då rapporterna kom. Varför skulle en terrorist vistas i Boliden? Den 22-årige flyktingen från Irak skulle det omgående visa sig hade en offentlig facebook-profil där han öppet redovisade sina sympatier med Boliden och Sverige, fotboll och annat som kan förväntas av en 22-årig flykting i Boliden. Tidningarna intervjuade hans föräldrar på plats i Irak. Det stod alltmer klart som klartänkta personer redan anat, killen hade flytt från Daesh, som han inte ville förknippas med.

 

På söndagen släpptes så 22-åringen. Han hade nu strukits helt från utredningen.

 

Nu återstår så en massa frågor i det här ärendet. Exempelvis hur kan det komma sig att massmedierna inledningsvis helt okritiskt vidarbefodrade Säpos uppgifter (Säpo har oftast visat sig ha fel, exempelvis då de förr roade sig med att förfölja FiB/Ks medarbetare, muslimer som inte var terrorister i Göteborg,, Egyptier som de avvisade som terrorister, fastän de inte var några etc etc). Hur kan det komma sig att många ännu tror att alla muslimer är terrorister, fastän antalet som är det uppgår till någon hundradel av alla troende. Kommer 22-åringen att kompenseras för sitt lidande (man kan anta att många svenskar även i fortsättningen kommer att se honom som terrorist eftersom massmedierna har gått ut med namn och adress). Kommer de flyktingar som nu väntar dag och natt i den regnblandade snön utanför migrationsverket i Malmö att ses som terrorister även de?

 

Trots allt, ifall inte vi vill låta oss besegras av Daesh, måste vi släppa flyktingar från krigets Syrien och Irak över gränsen. Till slut kanske man kan säga att terroristerna – det är Säpo i vart fall nu