Upprop för en bättre psykoterapi

Upprop för en bättre psykoterapi

RSMH har skrivit under ett öppet brev till de olika ministrarna om att psykoterapin måste förbättras. Detta med bakgrund i att rehabiliteringsgarantin fick svidande kritik av Riksrevisionen, bland annat för att sjukskrivna med psykisk ohälsa sällan fick hjälp i tid och då endast erbjöds Kognitiv Beteende Terapi, vilket inte tycks ha hjälpt gruppen. RSMH ställer sig bakom Psykoterapicentrums öppna brev om att fler olika former av psykoterapiformer måste kunna erbjudas inom ramen för rehabiliteringsgarantin och att den psykiatriska vården måste anpassas efter individen. Läs mer här.

Kategorier: Okategoriserade
Etiketter: