Viktiga ämnen på fullspäckat förbundsråd

Viktiga ämnen på fullspäckat förbundsråd

Helgen den 20-22 november hade RSMH förbundsråd. Förbundsstyrelsen och runt 20 representanter från RSMH:s distrikt samlades på Hagabergs folkhögskola i Södertälje. Frågor som avhandlades var bland annat rapporter från distrikten, hur RSMH kan involvera fler unga och hur vi ska arbeta för att människor med psykisk ohälsa inte ska dö 15-20 år i förtid, som idag. Dessutom hade flera talare bjudits in.

En av dem var Kerstin Evelius, regeringens psykiatrisamordnare. Hon pratade lite om hur psykiatrin sett ut sedan psykiatrireformen och nämnde att mycket av satsningarna som gjorts sedan Milton var projekt, varav vissa var väldigt bra, till exempel projektet Bättre vård och mindre tvång som hade minskat tvångsåtgärderna på de vårdavdelningar som var med. Men ett problem med projekt är att de tar slut, inte förankras i hälften av verksamheten och att endast ett fåtal av brukarna får del av dem. Därför ska regeringen nu istället satsa på långsiktiga lösningar.

Dessutom tog hon upp att brukarna måste få större inflytande i de olika verksamheterna.

– Vi involverar inte brukare för att vara schysta utan för att ni har kompetensen. Det behöver förankras lokalt och regionalt, sa Kerstin Evelius.Jimmie Trevett-FR

En fråga som blev hängande lite i luften var nedskärningarna på öppenvårdspsykiatrin i Dalarna, vilket har lett till att slutenvården blir allt mer överbelastat, så pass att patienterna måste sova på madrasser. Ett kortsiktigt tänk, ansåg Anette Kruse, ombud från RSMH:s distrikt i Dalarna, vilket Kerstin Evelius verkade hålla med om, men inte gav något råd om hur situationen kunde lösas.

Förutom Kerstin Evelius kom även Stefan Johansson från Funka Nu för att prata om avslutade och pågående forskningsprojekt som RSMH, Funka nu och Kungliga Tekniska Hägskolan, KTH arbetar med. I dessa undersöks olika hinder för psykiskt funktionsnedsatta att delta i samhället, bland belyses alla hundratals möten varje år som sjukskrivna personer måste springa på i stället för att få vila och rehabilitering så att de kan må bättre. Dessutom betonas bristen på datorer för personer med psykiska funktionsnedsättningar, vilket är ett demokratiskt problem då mycket av samhällsservicen från myndigheterna har digitaliserats idag.

Annika Bostedt, projektledare på RSMH, pratade om hur RSMH kan bygga en verksamhet för unga och unga vuxna utifrån projekten Ung kraft och Unga som resurs i arbetslivet. Dessa är och har varit lyckade.

Dessutom rapporterade varje ombud från sina distrikt och budgeten, jämställdhetspolicy och verksamhetsplanen för 2016 fastställdes. I den sistnämnda nämndes att RSMH ska arbeta med Jämlik Hälsa som huvudfokus under 2016 när det gäller opinionsbildande arbete. Detta eftersom personer med psykisk ohälsa idag dör 15-20 år tidigare än övrig befolkning. Orsakerna kan till exempel vara dålig privatekonomi, brist på psykosociala insatser i kommunerna och diskriminering i vården – man blir inte trodd på när man har ont i kroppen för man har en psykiatrisk diagnos, vilket Socialstyrelsen uppmärksammat i en rad rapporter.

Hur RSMH skulle utforma sitt arbete med Jämlik Hälsa diskuterades gruppvis under lördagseftermiddagen. Målet med opinionsarbetet är att vi ska påverka regeringen och deras kommission [ http://kommissionjamlikhalsa.se/sv/kommissionen ] för jämlik hälsa så att det genomförs ordentliga åtgärder som förbättrar hälsan för våra grupper.

KristinaOchKerstin

Kristina Båth Sågänger, kanslichef på RSMH:s förbundskansli, och Kerstin Evelius, regeringens psykiatrisamordnare.

 

PaulinaFrågar

Paulina Tarabczynska frågade Kerstin Evelius, regeringens psykiatrisamordnare, om möjlighet att plugga med bibehållen aktivitetsersättning. Många med psykisk ohälsa har ju missat saker i grundskolan eller gymnasiet som de senare behöver ta igen till exempel på Komvux och folkhögskolor. Kerstin Evelius, Regeringens psykiatrisamordnare, svarade att hon höll med om att alla måste få en rimlig chans att ta igen studierna, men även om de tittar över aktivitetsersättningen just nu, visste hon inte när eller om dessa regler skulle ändras.

Gruppdiskussioner2

Det blev intensiva diskussioner när grupperna pratade om hur RSMH skulle jobba opinionsbildande med frågan Jämlik Hälsa. Här Anna-Karin Ericsson i mitten till vänster.

 

Gruppdiskussioner1

Anette Kruse till höger, lyfte frågan om nedskärningarna av den psykiatriska öppenvården i Dalarna.


Vårdanalys

Karin Sandström, utredare på Myndigheten för Vård- och omsorgsanalys, berättade om rapporten Sjukt engagerad, som är en kartläggning av patient- och funktionshinderrörelsen. Hon tog bland annat upp att medlemmarna i föreningar ofta efterfrågar umgänge och stöd från föreningen, såsom RSMH:s kamratstöd, men för att få statsbidrag ställer regeringen krav på att föreningarna ska jobba intressepolitiskt (med påverkansarbete).

Gruppdiskussioner

Många gruppdiskussioner hölls på förbundsrådet, här på frågor som ställdes av Karin Sandström, utredare på Vårdanalys.

 

Gruppdiskussioner3

 

Många gruppdiskussioner hölls på förbundsrådet, här på frågor som ställdes av Karin Sandström, utredare på Vårdanalys. Khai Chau i mitten lite till vänster.