Rapport från Helsingborg och Nej till NATO-arbetet

Rapport från Helsingborg och Nej till NATO-arbetet
Studiecirkel pågår och vi har delat ut flygblad och samlat in namn mot värdlandsavtalet. Vi har också varit aktiva på två offentliga Nej till NATO-möten som andra organisationer arrangerat där vi har fått presentera oss och samla in namn. Den största satsningen hittills har varit ett offentligt möte 25/11 med Sören Sommelius som talare. Hans genomgång av den propagandan som förs fram av NATO-förespråkare var lysande och den slutsats man kan dra efter detta är: Hur i hela fridens namn kan ett NATO-samarbete stärka Sveriges säkerhet? Det är ju precis tvärtom! De sextiotalet närvarande visade sin uppskattning av föredraget med långa applåder, alla skrev på namnlistorna och en del anmälde sej som medlemmar i föreningen.
 
Medarrangörer till mötet var Enhetsgruppen, Jordens vänner, Vänsterpartiet (alla Helsingborg) FiB/K och Sv. freds- och skiljedomsföreningen (Lund-Malmö).
 
Inga fler organisationer visade något intresse för att delta men till nästa arrangemang måste vi nog anstränga oss mer för att få med lite ”tyngre” namn som ABF och SAP-organisationer så att vi kan nå ut till fler potentiella NATO-motståndare innan dom faller för den massiva borgerliga propagandan.