Björn Elmbrant om att sörja för folket istället för att försöka spara sig till tillväxt och välfärd

Björn Elmbrant om att sörja för folket istället för att försöka spara sig till tillväxt och välfärd

Liksom på 30-talet säger tongivande ekonomer att besparingar får igång hjulen. Men det går inte att spara sig till välfärd och tillväxt. Tvärtom behövs mer pengar i den offentliga ekonomin. Det behövs satsningar inte bara för att lösa problemen med att det idag kommer mycket flyktingar. Det fanns orättvisor även innan den nya flyktingsituationen som också måste lösas. Elmbrant menar att det finns pengar och hänvisar bl.a. till alla skatteflyktingar. Han kräver att fastighetsskatten återinförs. Han hänvisar till Wigforss inställning att vi måste handla för att leva, att sluta med att inget göra åt problemen. Vi måste bryta den nuvarande dominerande ekonomiska politiken så som den tar sig uttryck i dagens EU. Dagens socialdemokrati har för svag förändringsvilja och saknar berättelser om framtiden.

Mötet arrangerades av Folket i Bild/Kulturfront Västmanland – Dalarna, Norbergs arbetarekommun, Bergslagens folkhögskola, LO och ABF.