Årsgammal organisation genomför lyckad manifestation mot Nato

Trots storm och regn deltog cirka 90 i demonstrationen och närmare 100 i mötet under parollerna “För fred och alliansfrihet, Nej till Värdlandsavtal och Nato”. Deltagarna fick lyssna på musik av Caroline Engberg och tal: Alf Karlsson (v. ordf. i ABF, aktiv i PRO) talade om följderna av svenskt medlemskap i Nato. Eva-Britt Svensson (aktiv i IKFF & V) klargjorde sambandet mellan flyktingkatastrofen och dess orsak; de imperialistiska krigen i Mellan Östern. Linn Liljedahl (aktiv i KFA & K) förklarade vad Värdlandsavtalet innebär.
Ulf Nilsson som är ordförande i KFA samt i FiB/K Växjö berättade om hur författaren Vilhelm Moberg gått från USA-beundrare och Natovän till att betona alliansfrihetens värde i bland annat i “Min svenska historia”. Ulf citerade även Moberg när ha 1968 skrev att “Vi borde vid det här laget ha genomskådat en av världshistoriens största och ödesdigraste lögner: påståendet att ett folk kan försvara sitt fosterland genom att angripa andra folk, att fosterlandet kan försvaras även i andra länder” och jämförde med Sveriges deltagande i kriget mot Libyen och Afghanistan. Jan Dahlgrün framförde en hälsning från den tyska fredsrörelsen.
 
Det samlades in namn mot Värdlandsavtalet och såldes FiB-tidningen. KFA har under den senaste veckan fått flera nya medlemmar.