Kronobergsupprop mot värdlandsavtal och Natoanslutning

Kronobergsupprop mot värdlandsavtal och Natoanslutning

Bevara alliansfriheten, nej till Nato!

Över folkets huvuden har Natoanhängare närmat Sverige till Nato. Syftet har varit att göra steget kort till fullt medlemskap. Men alliansfriheten har tjänat folket väl och är starkt förankrad hos svenska folket. Den har hållit Sverige utanför två världskrig.

Den aktiva och framgångsrika politik mot kärnvapen som Sverige tidigare förde och som gav oss ett massivt stöd och trovärdighet under många år i FN hade inte varit och är inte möjlig att föra om Sverige är medlem i Nato.

Nästa år ska riksdagen ta ställning till ett så kallat värdlandsavtal med Nato. Avtalet innebär, när det tillämpas, att vi tillåter Nato att ha trupper och vapen på svensk mark. Vårt territorium ska få användas som bas för angrepp på tredje land. Det finns en omständighet som man håller tyst om: det finns inget förbud mot utplacering av kärnvapen i Sverige inskrivet i värdlandsavtalet. Avtalet gäller vid övningar, kriser och krig.

Värdlandsavtalet ökar risken att Sverige blir en direkt måltavla i en stormaktskonflikt. Den alliansfrihet som starkt bidragit till att Sverige haft fred i nästan tvåhundra år är vårt bästa skydd.

Det finns ingen anledning för en stat att attackera ett alliansfritt Sverige som inte härbärgerar fientliga trupper, baser eller vapen på sitt territorium.

Därför säger vi nej till värdlandsavtalet och nej till Natomedlemskap. Bevara alliansfriheten!

Ingemar Haraldsson, miljöpartist, aktiv i Svenska Freds-skiljedomsföreningen

Carin Högstedt, vänsterpartist

Alf Karlsson, socialdemokrat, aktiv i ABF

Kenneth Kimming, socialdemokrat

Stefan Marusic, SSU-are

Ulf Nilsson, aktiv i Svenska Afghanistankommitten

Peter Svensson, partipol. obunden, gillar hållbar miljö

Lennart Värmby, vänsterpartist

Publicerad Smålandsposten 2 december 2015-12-07

Ett Blekingeupprop med samma innehåll och undertecknad av blekingar ur skilda politiska miljöer har tidigare publicerats i BLT och Sydöstran:

http://www.blt.se/din-asikt/nato-och-karnvapen-pa-svensk-mark-en-odesfraga/

http://www.sydostran.se/insandare/nato-och-karnvapen-en-odesfraga/

Initiativet manar till efterföljd i andra delar av landet.