Självmord måste utredas ordentligt

Självmord måste utredas ordentligt

Just nu pågår en debatt om att Socialstyrelsen utreder att ta bort plikten att göra Lex Maria-anmälningar vid självmord. Vi håller med debattörerna i Dagens Nyheter om att ordentliga utredningar är nödvändiga och de bör vara mer omfattande än dagens Lex Maria-anmälningar.

Vid självmord och självmordsförsök måste det göras en haveriutredning för att se vilka kontakter personen haft tidigare och vad som hade kunnat göras bättre så att verksamheter och professionella får en återkoppling och kan ta lärdom. Läs gärna vårt remissvar om detta från 2012 här: http://rsmh.se/Remiss-Sjalvmord.pdf

 

Kategorier: Okategoriserade
Etiketter: