Svensk militär mot Is/Daish?

”Vi står enade bakom att bekämpa IS, men försvarsministern ger inga kommentarer innan brevet är färdigberett”, sa Peter Hultqvists pressekreterare Marinette Nyh Radebo till Aftonbladet under gårdagen.

”Förvånande resultat”
Efter att brevet blivit känt frågade Aftonbladet/Inizio svenska folket om de är för eller emot att Sverige bidrar med stridsflyg, logistikstöd och specialstyrkor mot IS. 59 procent är för, 22 procent emot och 19 procent är tveksamma eller vet inte.
Karin Nelsson på Inizio jämför undersökningen med tidigare undersökningar där Inizio frågat om Nato-medlemsskap. Där har opinionen börjat svänga mer åt ja-hållet och allra tydligast märks resultatet hos Alliansens väljare.I frågan om Sverige ska bistå USA i stöd mot IS är fler av Alliansens väljare positiva än de som sympatiserar med regeringen och Vänsterpartiet. 71 procent av de som stödjer M, L, C och KD är för jämfört med 38 procent hos de som sympatiserar med S, V och MP.

Just försvarsfrågan är något som engagerar Alliansens väljare i högre utsträckning, säger Karin Nelsson och nämner även Sverigedemokratiska väljare som en stark grupp i den här frågan.
I sin kommentar säger Ab:s utrikespolitiske reporter Wolfgang Hansson att ett skäl för USA att få med flera länder är att terrorhot mot IS kan komma att riktas mot flera länder än USA. Dvs. andra länder ska dela på en risk som uppkommit till följd av USA:s politik. Snyggt va!

Resultaten är inte förvånande mot bakgrund av massmedias enorma svek med ensidig information efter USA:s behag, och utelämnande av centrala uppgifter i denna fråga (se nedan). Kritisk, oberoende journalistik lyser – med sin frånvaro.

Att bekämpa IS är bra. MEN:
* Den politik som USA och allierade fört och för i Mellanöstern har främjat uppkomsten och förstärkningen av rebell- och terroristorganisationer enligt president Obama (DN 13/%), vicepresident Biden (tal i Harvard 2/10 2014) samt förre NATO-ÖB och presidentkandidaten W Clark och general M Flynn m.fl.
* IS har samma mål som USA nämligen att störta Assad.
* USA:s krigföring mot S sedan nästan 1,5 år har varit mycket ineffektiv, vilket även USA-media konstaterat. Många plan återvänder utan att ha släppt sina bomber.
* Rysslands attacker mot IS och andra terroristgrupper sedan 2 månader i samarbete med Syriens armé har haft betydligt större effekt mot IS än USA:s under en 7 gånger längre period.
* Ryssland slog ut 1000 oljetransportbilar på 5 dagar, USA sina första 160 nyligen, efter att innan ha varnat bilförarna med flygblad om förestående attack.
* Ryssland vill ha bred koalition med USA, men USA går i praktiken inte med på det.
* Insatserna av USA & Co utan godkännande av Syriens regering är inte förenliga med FN-stadgan och internationell rätt, vilket Rysslands insatser efter godkännande kan vara det.
* ”Alla” betonar att militära insatser på marken behövs, flygbombningar räcker inte. Och här är Syriens armé huvudkraften.

OM Sverige vill göra en militär insats mot IS bör landet (liksom alla andra länder med den ambitionen) göra det i samarbete med Ryssland och Syriens regering.
-Då kan effektiva insatser ske, som inte är så oförenliga med internationell rätt.
-Då kan det (enligt min uppfattning inbillade) ”hotet” från Ryssland avvärjas och ökad trygghet uppnås i landet.