Hur kunde Förintelsen ske?Timothy Snyder – Black Earth

Av Barbro Eberan
Kan man dra lärdom av historien? Kan en katastrof som Förintelsen ske igen – och vad kan vi nutidsmänniskor göra för att förhindra att sådana våldsexcesser upprepas? Dessa frågor söker den amerikanske historikern Timothy Snyder besvara i sin bok: Black Earth: The Holocaust as History and Warning som kom ut…