Strukton Rail vägrar ange uppsägningsskäl

Tillsyningsmannen Jonas Lind sparkades inte för att ha framfört säkerhetskritik. Det säger Gunnar Strömberg, personalchef hos arbetsköparen spårunderhållsföretaget Strukton Rail i Stockholm.

I stället säger han att när företaget inte ville förlänga Jonas Linds så kallade säkerhetstjänst, vilket krävs för spårarbete, fanns det inte längre någon ledig tjänst.

– Det skedde för att det inte fanns en omplaceringsmöjlighet när han inte uppfyllde säkerhetskraven. Det hade inget att göra med påpekande av säkerhetsbrister, säger Gunnar Strömberg.

Men personalchefen vill samtidigt inte svara på varför företaget efter sju års anställning plötsligt inte längre ansåg Jonas Lind lämplig för säkerhetstjänst.

– Om han är lämplig eller inte är en bedömning som görs av säkerhetschef och arbetsledning, säger han.

Har ni motiverat vad den bedömningen grundar sig i?

– Både han och hans fackliga företrädare har fått veta orsaken, men inte fått diskutera eller ifrågasätta sakförhållandena. Det är inte uppe till förhandling.

Varför drog ni in säkerhetstjänsten?

– Orsaken till uppsägningen är det inte finns en tjänst där hans lägre nivå på säkerhet räckte.

Det är också det enda svar som Jonas Linds fackförening Stockholms LS av SAC Syndikalisterna fick när de bestred uppsägningen.

Att företaget inte anser sig behöva motivera varför säkerhetsbehörigheten inte förlängs gör, enligt facket, uppsägningen ogiltig. Det baserar fackföreningen på att Lagen om anställningsskydd kräver att arbetsköparen måste redogöra uppsägningens ”sakliga grund”.

– De visste när de fattade beslutet att det skulle leda till uppsägning. På en annan arbetsplats kan man inte säga att personen ska sägas upp för att den inte är lämplig. Det är en arbetsbrist som de själva har skapat, säger Isak Gerson, facklig förhandlare på Stockholms LS.

Som Arbetaren tidigare beskrivit fick Jonas Lind, enligt reglerna, sin säkerhetstjänst indragen under en sjukskrivning för tillfällig sömnbrist. Men när han skulle återvända till arbetet fick han inte besöka företagsläkaren för återaktivering. I stället blev han uppsagd.

Strax innan han sjukskrevs hade han framfört kritik mot bristande säkerhet, något han menar kritiserades hårt av sina närmaste chefer. Med avsaknaden av motivering och uppgifterna om mottagandet av kritiken säger sig facket inte kunna dra någon annan slutsats än att företaget ansett honom obekväm.

Isak Gerson säger att det är principiellt viktigt att arbetsköparen anger ”saklig grund”, om inte kan företaget göra sig av med alla de får lust till.

Kan de säga upp honom utan att ange skäl kan de göra det med alla. Då kan de säga upp folk av vilka skäl som helst, för att de är fackligt engagerade eller påtalar brister, säger han.