Folket i Bild/Kulturfront söker nya styrelseledamöter

I pressemeddelandet efterfrågas särskilt de som vill leda arbetet i tidningen som är en av Sveriges fåtaliga svenska oberoende tidskrifter. Till arbetsuppgifterna hör att ”mellan våra årsstämmor ha ett övergripande ansvar för såväl förening som tidning.”

”Det finns massor att göra för den som är beredd att jobba. Men att sitta i Fib:s styrelse är framför allt stimulerande. Arbetet med att ge ut en oberoende tidning är utomordentligt givande. Inte minst är det en attraktiv erfarenhet. Hör av dig till Fib:s valberedning om du, eller någon du känner, är personen för uppgiften via e-post: valberedningen@fib.se. Du kan även ringa eller skicka ett sms till 0738-041958

Valberedningen består av: Sigge Andersson, sammankallande Lisa Forsberg Eva Myrdal, P-O Tellander och Eva Wernlid

Folket i Bild/kulturfronts plattform består i följande paroller: Agera till försvar för yttrande och tryckfriheten. främja en folkets kultur, stödja de antiimperialistiska krafterna. Medlemskap i föreningen kostar 200 kr/år och sätts in på Plusgiro 70 45 88-3