Regeringsskapad systemkollaps

Man kommer till och med uppföra en mur mellan spåren i Kastrup för att hindra flyktingar från att ta sig till Sverige. Men man kan fortfarande ta sig hit ifall man åker personbil. Medan de som nödgas åka tåg ska id-kontrolleras både på flygplatsen och på svenska sidan vid pendeltågsstationen i Hyllie.

Därmed inskränks asylrätten på klassbasis (att ta taxi till Sverige är inte billigt). Det blir omöjligt att pendla för skåningar anställda i Köpenhamn, och för danskar anställda i Malmö: vars resa kommer att bli uppemot en halvtimma längre i snitt. Att kontrollen läggs på transportörerna är ytterligare försvårande