23 januari: Hur få fred i Syrien? Seminarium i Vällingby

Angreppskriget mot Syrien har nu pågått i fem år. Med sin intervention har ledande västnationer skapat den största humanitära katastrofen i världen sedan Vietnamkriget. Tvåhundrafemtio tusen människor har dött, en miljon har skadats, fyra miljoner har flytt utomlands och minst tio miljoner människor är internflyktingar inom landet. Ett femtiotal grupper understöds på olika sätt av Väst och strider inte bara mot de syriska regeringsstyrkorna utan också inbördes. De har ökat på förödelsen i landet, vilket är ett av syftena med interventionen i Syrien.

Vilken möjlighet har små oberoende stater som Syrien att överleva när ledande västmakter satsar en stor del av sin ekonomiska och militära makt för att förgöra de…m?
 
Trots namnlöst lidande för den syriska befolkningen under fem år av krigskampanj har nationen Syrien överlevt. Hur är det möjligt? Vad är det som gör att regeringen i Damaskus och den syriska armén inte har besegrats? Hur ska de ryska ingripandet i konflikten förstås? Vad är det som tvingat de ledande västnationerna att trots allt inleda internationella samtal om en lösning av Syrienfrågan?Hur ser krigsscenariot ut och är ett slut på striderna med eldupphör möjligt? Är en politisk lösning möjlig och vad kräver en sådan?
I panelen:
Mathias Cederholm; historiker; ” Malström och schackspel – varför är freden så svår?”
Erik Göthe; jurist; ”Hur få fred i Syrien?”
Hans Öhrn; journalist; ” Stockholm – Damaskus, tur och retur – en resa i tiden.”
 
Arr:
Föreningen Syrien solidaritet
Folket i Bild, Stockholm
Svenska Fredskommittén