Bussförare tvingas utföra id-kontroller

Sedan i måndags stoppas alla utan godkänd id-handling från att resa in i Sverige. Trots tidigare protester från både fack och arbetsköpare tvingas nu ett hundratal bussförare både kontrollera och neka flyktingar inresa i Sverige. Nu genomför personalen kontroller på bland annat Swebus och Nettbuss.

– Man har inte sökt sig till bussföraryrket för att säga ja eller nej till människor på flykt som försöker komma till Sverige, säger Johan Ingelskog, enhetschef på Kommunal.

I ett gemensamt pressmeddelande i mitten av december krävde både Kommunal och arbetsköparorganisationen Sveriges Bussföretag att myndighetsutövande ska utföras av polisen. Detta eftersom bussförare varken har utbildning i att avgöra en id-handlings giltighet, men även för att avgörandet kan få konsekvenser både för hälsa och säkerhet.

– Det kan uppstå hotfulla situationer när en människa på flykt undan krig nekas att komma på det transportmedel som leder till säkerhet. Det anser vi inte att förarna har utbildning för, säger Johan Ingelskog.

Kritiken till trots har Kommunal och Swebus kommit överens om att förarna ska utföra de nya arbetsuppgifterna på en av två danska hållplatser. Enligt bussföretagets presschef Christel Grip har ännu inte någon utbildning hunnit genomföras. Det finns heller i dag ingen möjlighet för personalen att avstå från att utföra kontrollerna.

– Vi har haft en diskussion med förarna och förarnas chef och gjort bedömningen att de klarar av att göra id-kontrollerna där. Alla har i grund och botten varit positiva. Det finns förstås en viss osäkerhet hos förarna inledningsvis när man inte har erfarenhet att genomföra id-kontrollerna, säger presschefen.

Christel Grip säger att överenskommelsen gjorts mellan Kommunal och Sveriges Bussföretag. Johan Ingelskog hävdar å sin sida att överenskommelsen skett lokalt med Swebus, men bekräftar att alla är överens.

– Vi är fortsatt kritiska, men accepterar givetvis svensk lagstifting. Våra medlemmar får anpassa sig till det, säger han.

Men alla är inte överens om att fackets möjlighet att förhindra att personalens säkerhet och hälsa äventyras är uttömd. Även om det i dagsläget är oklart om Transports medlemmar kommer att omfattas av kontrollerna, har fackförbundet sin ståndpunkt klar.

– Ska det här inte utföras av myndighetspersonal, polis eller tullen, så anser vi att det ska utföras av auktoriserade bevakningsföretag som har bättre förutsättningar att göra det rättssäkert för de som utsätts, säger Transports förbundssek­reterare Markus Pettersson.

Enligt honom är förbundet i förlängningen redo att vidta kraftåtgärder och stoppa arbetsuppgiften.

– Bedömer vi att det är fara för liv och hälsa och inte rimligt att ålägga våra medlemmar arbetsuppgiften så finns det en stark arbetsmiljölag som säger att vi kan stoppa arbetet. Är vi inte överens med
arbetsgivaren kan skyddslagstiftningen användas som hävstång för att få till en åtgärd från arbetsgivaren.

Men tankegången känns främmande för Johan Ingelskog.

– Nej, det är definintivt inte något vi funderat över. Vi anser att det finns tillräcklig säkerhet och upplever att vi har kontroll över situationen, säger han.

Har ni fått någon respons från förarna nu när kontrollerna är igång?

– Vi upplever att vi har läget under kontroll. I nuläget finns inget mer att kommentera kring det.