27 januari: Värdlandsavtalet med Nato – samtal på ABF-huset i Stockholm

27 januari: Värdlandsavtalet med Nato - samtal på ABF-huset i Stockholm

Tre dagar före riksdagsvalet 2014 skedde en principöverenskommelse med Nato som innebar att militäralliansen skulle kunna använda baser på svenskt territorium, bland annat i händelse av konflikter i fredstid och i krig. Överenskommelsen har kritiserats för att den inte föregicks av någon offentlig debatt. Många frågar sig om den var ett led i att smygansluta Sverige till Nato? Regeringen och försvarsministern förbereder en proposition i frågan som väntas tas upp i riksdagen under april månad och då kommer även det mer detaljerade innehållet i avtalet att klarläggas. Det finns behov att diskutera frågan redan innan propositionen presenterats.

Håll dig ajour! Maj Britt Theorin, tidigare riksdagsledamot, nedrustningsambassadör och Europaparlamentariker Anna Ek, ordförande i Svenska Freds- och skiljedomsföreningen Lars-Gunnar Liljestrand, ordförande i föreningen FiB-juristerna

Arrangörer: ABF Stockholm och Socialdemokrater för Tro och Solidaritet