Ambassadör Niklas Kebbon skadar Sveriges Syrien- & utrikespolitik?

Jag var där i god tid tillsammans med tre kamrater från föreningen Syriensolidaritet. Vi delade ut föreningens uppdaterade korta 4-sidiga färgflygblad och ett litet flygblad om ett kommande möte 23/1 med titeln ”Hur få fred i Syrien?”. (Utannonseras längre fram). Nästan alla tog emot flygbladen och det var ju bra. Förste talare var Niklas Kebbon (NK), Sveriges ambassadör i Damaskus 2008-2014, och ansvarig för Sveriges Syrienpolitik på utrikesdepartement. Han överträffade alla farhågor – journalisterna på DN, SvD framstår som vänsterradikala rödgardister då man hörde denne officielle representant för Sveriges Syrienpolitik och utrikesministerns rådgivare om Syrien. Jag antecknade.

Inledningsvis sa ambassadör Kebbon försiktigt att Syrien var en ”sekulär, socialistisk stat med auktoritär minoritetsbaserad genomkorrupt, brutal centralstyrd regim” utan närmare förklaring eller belägg för korruption.
Kommentar: Syrien är ingen socialistisk stat. Det finns enligt min uppfattning mer belägg för att t.ex. USA är en minoritetsbaserad genomkorrupt, brutal centralstyrd regim. Minoritetsbaserad då presidenten är vald med aktivt stöd av 30 % av röstberättigade och för en politik som främst gynnar 1 % av befolkningen enligt officiell statistik, brutaliteten visad av krigen i t.ex. Irak, Afghanistan och Syrien (via ombud). Korruptionen är betydligt bättre belagd för USA,  fast detta motsäger inte att korruption kan finnas i Syrien. Man noterar att NK genomgående använde ordet ”regim” om Syriens regering, medan FN:s biträdande generalsekreterare Jan Eliasson och Elisabeth Dahlin, Rädda Barnen som fanns med i mötespanelen använder begreppet ”Syriens regering”, inte ”Syriens regim”.

Protesternas inledning.
Ambassadör Kebbon slog fast att protesterna i Syrien genast slogs ned hårt och brutalt av ”regimen”. Inte ett ord om att det finns rapporter om att en del av demonstranterna vid den första demonstrationen, 17 mars 2011 i Daraa, dödade säkerhetsfolk  eller att Arabförbundet rapporterade om stora demonstrationer för och mot Assad under fredliga former efter omfattande rundresa i landet. Inte ett ord om att olika versioner finns om protesternas inledning. Har inte ambassadören hört att vid krig är sanningen ofta det första offret”, och att USA har helt överlägsen genomslagskraft inom detta område, inte minst jämfört med Syrien. Bilden nedan visar 23 km lång demonstration för stöd till regeringen våren 2011.

Omfattande militärt stöd från USA har saknats från början, menade Kebbon. Inget om uppgifterna från presidentkandidat, generaler, ja rentav Obama och Biden att kriget och dagens situation är en följd av USA:s politik. Jag återger nedan uppgifter från ett flygblad som jag snabbt for hem och skrev, printade ut och delade ut vid mötets slut (mer nedan):
1. I en intervju i TV-programmet Democracy Now i mars 2007 uppgav förre NATO-ÖB och presidentkandidaten general Wesley Clark att han hösten 2001 fick se Pentagondokument som visade att USA planerade att destabilisera bland annat Syrien, Irak och Libyen 2. Pulitzerprisvinnaren Seymour Hersh uppgav detsamma i artikeln ”The Redirection” i the New Yorker.
3. Enligt dokument från Wikileaks har USA:s utrikesdepartement finansierat opposition mot Syriens regering i London sedan 2006.
* 1 april 2012 beslöt USA och drygt 70 andra stater (”Syriens vänner”) att stödja det splittrade Syriska nationella rådet med vapen och med motsvarande 130–140 miljoner svenska kronor, med den största summan från USA.
* Al-Qadia, ursprungligen en skapelse av CIA, deklarerade i februari 2012 via sin högste chef Ayman al-Zawahri att organisationen stödde de syriska rebellerna.
* Hillary Clinton medgav samma månad att al-Qadia liksom USA arbetade för att störta Assads regim.
4. · • Daily Star skrev 26/8 2012 i artikeln att “nästan 200 elittrupper (SAS och SBS trupper) i eller nära Syrien är på jakt efter massförstörelsevapen. Dessa elittrupper åtföljdes av folk från underrättelseorganisationerna MI6 och CIA, och av franska och amerikanska soldater”.
5. · • New York Times har 4/8 2012 rapporterat att Turkiet, Saudiarabien och Qatar, tillhandahåller vapen, med hjälp av tjänstemän från CIA som tränar och tar emot rebeller och arbetar med tjänstemän i utrikesdepartementet.
6. · • I en artikel 24/3 2013 ger New York Times många belägg för kraftigt ökat vapenstöd från USA och allierade till rebellerna i Syrien. ”Med hjälp från CIA har arabiska regeringar och Turkiet kraftigt ökat det militära stödet till Syriens opposition och upprättat en hemlig luftbro av vapen och utrustning för upproret mot al-Assad, enligt uppgifter från flygtrafik, intervjuer med tjänstemän i flera länder och uppgifter från rebelledare.”
7. DN återgav 13/5 en intervju med president Obama i den Londonbaserade arabiskspråkiga tidningen Asharq al-Awsat. Obama sa ”Islamiska staten (IS) är i förlängningen ett resultat av den USA-ledda invasionen av Irak.
8. I ett tal till studenter i Harvard 2/10 2014 sa USA:s vicepresident Joe Biden att ISIS är en skapelse av USA:s allierade ”Asked about US policy in Syria, Biden touched on the dirty secret of the current US-led war against the Islamic State in Iraq and Syria. ISIS (or ISIL as the Obama administration terms it) is essentially the creation its allies who fomented civil war in Syria against the government of President Bashar al-Assad.Referring to Turkey, Saudi Arabia and the United Arab Emirates”.


Kriget är ett inbördeskrig mellan syrier, sa Kebbon. Inget om alla fakta som visar att en betydande andel av rebellerna redan i tidigt skede kom från andra länder, bland annat från av Nato sönderslagna Libyen. Och inget om det utländska engagemanget (se ovan).

Den syriska regimen är fruktansvärt brutal visar bl.a. Caesar-rapporten, sa ambassadör Kebbon. Men Caesar-rapporten som första gången dök upp inför FN:s fredsförhandlingar i början av 2013 och nu igen inför FN:s fredsförhandlingar visar inte att Syriens regering utfört de övergrepp som rapporten från kända, partiska organisationer som SOHR påstår. Varför skulle för övrigt någon regering som utför övergrepp vilja ha dessa belagda i form av noggranna fotografier. .
Uppgifterna om tortyr och övergrepp av USA är bättre belagda.
Det saknas också tillförlitliga uppgifter om påståenden av bl.a. utrikesminister Wallström om att ”den syriska regimen” dödar fler civila än ISIS och om Amnestys beskyllningar. Har analyserat dessa frågor tidigare: Naturligtvis sa ambassadör Kebbon inget om den syriska regeringens amnesti-program för rebeller som lämnar in vapen.
Den minnesgode erinrar sig USA:s desinformation om att Saddams trupper tog barn ur kuvöser i Kuwait infor första Irak-kriget och desinformation om att Irak höll på att framställa kärnvapen inför andra Irak-kriget 2003.Syrien (och Ryssland) undviker att bekämpa ISIS Ja, så sa landets Syrienansvarige. Naturligtvis utan några fakta – hela föredraget utmärktes av frånvaro av fakta.


Fakta visar att ISIS utvidgade sitt område i Syrien under det dryga år då USA uppgav sig bomba Syrien, med förvarningar i form av flygblad enligt New York Times. Fakta visar att ISIS, och andra terroristgrupper också, drivits tillbaka sedan Ryssland intervenerade i kriget i samverkan med Syriens armé, som skördat flera segrar runtom i landet.
Rysslands intervention försvårar FN:s fredsplan. Har inte ens Obama sagt – men väl svenske ambassadör Niklas Kebbon. Tvärtom har ju FN:s säkerhetsråd ställt sig bakom en fredsplan sedan Ryssland aktivt gick med i kriget mot terrorismen.

Assad måste bort. Vid olika tillfällen i föredraget menade Kebbon att detta var av största vikt. Inte att det var det syriska folket som skulle bestämma om sin framtid.

Slutsats: Sveriges Syrienansvarige ambassadör Niklas Kebbon förmedlar alltså grovt felaktiga och obestyrkta uppgifter i viktiga avseenden. Han ställer inte upp på FN:s fredsplan eller dess stadga gällande sanktioner. FN-planen utsäger att det är det syriska folket som ska bestämma sin framtid – i demokratisk ordning. Han skadar Sveriges anseende i många länder, dock inte hos neocons i USA. Och detta motverkar kampen mot terrorismen. Jag föreslår att han ersätts och att utrikesministern och statsministern skaffar sig kompetenta och demokratiskt korrekt inriktade medarbetare i denna fråga.


Egen och andras insatser: Jag försökte förgäves få ställa en fråga vid första frågestund, men tiden medgav inte detta. For då raskt hem, kopierade upp 100 ex av FSS fina 4-sidiga informationshäfte om Syrien, skrev och kopierade 100 ex av flygbladet med uppgifter om USA:s tidiga intervention i Syrien. For tillbaka och kunde med andra medlemmar av FSS dela ut detta till åhörare vid mötets slut (nästan alla tog emot). Men dessförinnan fick jag göra ett inlägg på 2 minuter. Fokuserade då dels på USA:s roll och dels på att den syriska armén var och är en huvudkraft i kampen mot den väpnade terrorismen på marken.
En frågeställare påpekade att det var känt att det fanns al-Nusra och andra rebeller bland de svältande instängda i syriska staden Madaya. Detta tiger massmedia om. 
En annan undrade om inga civila dödades av USA:s bombningar. En tredje frågade försvarsdebattören Wiktorin i panelen om denne kände till att Turkiet sålde olja vidare, och fick nekande svar.
Genom handuppräckning visade den talrika publiken i olika åldrar att man ville ha ett nytt möte om Syrien. Föreningen Syriensolidaritet lär återigen ödmjukt visa intresse att få medverka i sådant möte. Och jag hoppas att denna artikel inte ska påverka möjligheterna till detta.