Nordkorea riskerar nya sanktioner

Efter att FN:s säkerhetsråd införde sanktioner mot Nordkorea direkt efter de första kärnvapenproven 2006 så kallade regimen i Pyongyang dessa åtgärder för ”en krigshandling”. Nordkoreas ambassadör Pak Gil Yon blev upprörd och valde att lämna mötet.

USA:s dåvarande FN-ambassadör liknande händelsen vid hur Sovjets dåvarande ledare Nikita Chrusjtjov i oktober 1960 dunkade sin sko i FN:s talarstol för att kräva en replik.

Efter det senaste kärnvapenprovet har dock inget liknande drama utspelat sig i FN-högkvarteret – ännu. Nordkoreas agerande har dock kritiserats hårt.

– Det här har en destabiliserande verkan. Det strider mot säkerhetsrådets resolutioner och äventyrar den kollektiva säkerheten, kommenterade FN:s generalsekreterare Ban Ki-Moon.

USA:s FN-ambassadör Samantha Power påpekade att Nordkorea är det enda landet i världen som utfört kärnvapentester under 2000-talet, och inte bara en, utan fyra gånger.

– Det är även det enda landet i världen som rutinmässigt hotar andra FN-medlemmar med kärnvapenattacker, sade Samantha Power.

FN-ambassadören Matthew Rycroft har meddelat att Storbritannien kommer att verka för att tillsammans med andra komma överens om ytterligare sanktioner mot Nordkorea.

Hittills, två veckor efter det senaste testet, har dock läget i säkerhetsrådet förblivit låst, främst beroende på att Kina motsätter sig nya sanktioner.

Än så länge har säkerhetsrådet bara kommit överens om att enhälligt fördöma det senaste testet.

De tidigare sanktionerna mot Nordkorea har främst varit riktade mot vapenleveranser med svartlistningar av särskilda företag och individer.

Från nordkoreanskt håll har det påpekats att invasionerna av Afghanistan och Irak, samt störtandet av Libyens diktator Muammar Gaddafi, kanske kunde genomföras på grund av att alla dessa länder saknade kärnvapen.

”Och det är skälet till varför vi aldrig kommer att ge upp våra,” uppges en nordkoreansk diplomat ha sagt enligt New York Times.

Det handlar om arsenaler som är tiotusentals gånger kraftigare än de som Nordkorea besitter och vars existens utgör ett hot mot mänskligheten.

John Hallam, kärnvapenmotståndare

John Hallam, kärnvapenmotståndare och engagerad i organisationen People for Nuclear Disarmament, påpekar att säkerhetsrådets tidigare resolutioner mot Nordkorea inte har gett några resultat. Han menar dock att säkerhetsrådet sannolikt kommer att försöka införa ytterligare sanktioner.

Samtidigt menar han att säkerhetsrådet även borde rikta blicken mot de medlemmar som själva är kärnvapenmakter, och som lägger enorma resurser på att modernisera sina kärnvapenarsenaler.

– Det handlar om arsenaler som är tiotusentals gånger kraftigare än de som Nordkorea besitter och vars existens utgör ett hot mot mänskligheten, säger John Hallam.

Alice Slater, som arbetar för organisationen Nuclear Age Peace Foundation, skriver i en krönika i tidskriften Counterpunch att Nordkoreas senaste kärnvapentester borde tjäna som en varning för USA och de övriga kärnvapenmakterna.

Detta eftersom dessa länders fortsatta modernisering av sina kärnvapen enligt henne bara kommer att leda till att fler länder kommer att försöka skaffa sig egna kärnvapen i avskräckande syfte.

Enligt Alice Slater finns det bara ett sätt att stoppa spridningen av kärnvapen, nämligen att USA och de övriga kärnvapenmakterna – Ryssland, Frankrike, Kina, Israel, Indien och Pakistan – gör sig av med sina egna arsenaler och förhandlar fram ett totalförbud mot kärnvapen.