30 januari: Förbifart Stockholm och diskrimineringen av förorterna – FiB-café i Stockholm

30 januari: Förbifart Stockholm och diskrimineringen av förorterna - FiB-café i Stockholm

Förbifart Stockholm är ett gigantiskt infrastrukturprojekt som ska leda bort trafik från Stockholms inre delar och från Essingeleden. För att skydda natur och människor byggs stora delar av den sexfiliga motorvägen i tunnel under Ekerö och Spånga. 

Men vid samtliga tre platser där förbifarten passerar miljonprogramsområden byggs vägen i ytläge. Vid Skärholmen, Hjulsta och Akalla kommer buller, avgaser och skadliga partiklar att välla ur tunnelmynningarna till men för de som bor i dessa områden. Vad säger de som bor i dessa områden om detta?

Arr: Folket i Bild/Kulturfront-Stockholm