Freden i vår tid – Föreläsnings- och samtalsserie i Falun-Borlänge våren 2016

Freden i vår tid - Föreläsnings- och samtalsserie i Falun-Borlänge våren 2016

Över alla orosmoln växer krigsmullret. Vi i FN-föreningen ser hur konflikten mellan stormakterna växer och vi är rädda att vi nu ser uppmarschen till ett tredje världskrig. Perspektivet är så hemskt att vi knappt vågar låta det komma fram i våra tankar. Men vem ska kunna stoppa våldsspiralen om inte vi vanliga människor vågar se faran, börjar prata med varandra och sätter oss in i frågorna. Därför tar Falu FN-förening nu initiativ till en mötesserie under våren 2016 med föredrag och samtal kring olika frågeställningar om krig och fred. Vi vill bjuda in kunniga personer med olika ingångar. Framförallt hoppas vi att samtalen kan leda fram till handling, att Sverige åter kan bli en fredskraft!

För att gå iland med den uppgiften behöver vi hjälp. Vi samarbetar med studieförbunden och idéella organisationer. Vi går till enskilda framträdande personer i Dalarna och ber om stöd för vårt initiativ.
Vår utgångspunkt är FN-stadgan och strategi för en fredlig utveckling. Samarbete för gemensam säkerhet är enda sättet att säkra en överlevnad för mänskligheten. I ett kärnvapenkrig finns inga vinnare. Sverige ska inte delta i kapprustningen genom att fördjupa samarbetet med NATO. Sverige ska markera alliansfriheten och återta rollen som fredskraft inom FN.

Teman under våren 2016

Måndag den 25 januari
Läget i världen – finns det någon ljuspunkt?
Kl 19 Gamla Elverket Falun
Fredsforskaren Peter Wallensten
sammanfattar tendenserna i de väpnade konflikterna runt vår arma jord. Hur kan vi förstå utvecklingen? Medarrangörer: NBV och IOGT/NTO.

Tisdag den 1 mars
Kommer Ryssen?
kl 18, Stadsbiblioteket Borlänge
Mångårige rysslandsambassadören Sven Hirdman
ger sin syn på Ryssland och förhållandet mellan våra länder utifrån sin nyutkomna bok. Diskussion om hur en svensk Rysslandspolitik bör se ut. Medarrangörer: Borlänge FN-förening och ABF Nedansiljan

Tisdag den 5 april
Stina Oscarsson om striden för freden
kl 19 Gamla Elverket Falun
Varför går Stina, regissören, teaterchefen, kulturradikalen, in i striden om Värdlandsavtalet med NATO? Leder Värdlandsavtalet mot krig eller fred?

Tisdag 12 april
Folkförsvaret! Anders Björnsson
kl 18 Stadsbiblioteket Falun
I en nyutkommen antologi; ”Försvaret Främst” diskuteras hur en förändring av svenskt försvar ska kunna utformas. Vi bjuder in bokens redaktör Anders Björnsson at tala och delta i ett samtal kring ett möjligt svenskt folkförsvar. Medarrangör: Folket i Bild/Kulturfront Västmanland-Dalarna och ABF Falun.

Tisdag 10 maj
Planera för fred!
Kl 18.00 Stadsbiblioteket Falun
Tomas
Söderberg, biskop emeritus, om religionerna, freden och respekten för livet. Medarrangörer: Sensus och Svenska kyrkan.

Lördag 21 maj (preliminärt)
Kulturen som fredskraft
2005 antog Unescos generalförsamling ”Mångfaldskonventionen” som handlar om hur mångfalden av kulturer ska stärkas. I Sverige har den hittills förbigåtts med tystnad. Kan det vara så att en blomstrande lokal och nationell kultur stärker kreativiteten i hela samhället men dessutom förståelsen och intresset för andra kulturer? Kan det vara så att fredsrörelsen i Sverige och andra små nationer behöver engagera de egna kulturutövarna i arbetet mot militarism och krigshets?
Seminarium med några av de centrala personerna i arbetet bakom Mångfaldskonventionen. Medarrangör: NBV.

Välkommen till livsviktiga samtal i vår!

Falu FN-förening

Helge Sonntag, ordförande helge@sonntag.se, 072 368 32 12