Visselblåsare ska kunna få skadestånd

Den arbetsköpare som straffar en anställd för att ha slagit larm om allvarliga missförhållanden på arbetsplatsen ska kunna bli skadeståndsskyldig.

Men innan den anställda larmar offentligheten måste densamma ha larmat internt på arbetsplatsen. Däremot räcker det med konkreta misstankar. Reglerna ska vara desamma för inhyrda som för direktanställda.

Det är innebörden av ett nytt lagförslag från regeringen. Lagförslaget som, om det går igenom träder i kraft i januari 2017, kommer efter att Transparency International kritiserat Sverige för ett allt för otillräckligt skydd för så kallade visselblåsare.