Onsdagen 28 januari: Välbesökt samtal om värdlandsavtalet i ABF-huset

Tre dagar före riksdagsvalet 2014 skedde en principöverenskommelse med Nato, värdlandsavtalet, som innebar att militäralliansen skulle kunna använda baser på svenskt territorium, bland annat i händelse av konflikter i fredstid och i krig. 

Överenskommelsen har kritiserats för att den inte föregicks av någon offentlig debatt. Många frågar sig om den var ett led i att smygansluta Sverige till Nato? 

Regeringen och försvarsministern förbereder en proposition i frågan som väntas tas upp i riksdagen under april månad och då kommer även det mer detaljerade innehållet i avtalet att klarläggas. Det finns behov att diskutera frågan redan innan propositionen presenterats.