Protestupprop mot privata hyresvärdar

Det var den 14 januari som branschorganisationen Fastighetsägarna, som företräder privata hyresvärdar, meddelade att de ville stranda de pågående hyresförhandlingarna i Göteborg. Boende i sammanlagt 43 600 hyreslägenheter berörs och för dem innebär det låsta läget nu en stor osäkerhet om och hur mycket hyrorna kommer att höjas.

Hyresgästföreningen kallar Fas­tighetsägarnas agerande för ett politiskt spel. I en intervju med P4 Göteborg säger Pedram Kouchakpour, föreningens förhandlingschef i västra Sverige, att organisationen använder människors hem som gisslan för att få bort den så kallade hyresregleringen, vilken används på svensk bostadsmarknad för att hyresnivån inte ska få sättas fritt.

Ärendet passas nu vidare till Hyresnämnden, vilken normalt sett har ett hundratal fall om året att ta hand om. Nu får de ytterligare drygt 43 000 beslut att ta ställning till, ett och ett.

– Vi kände inte att vi kom längre i förhandlingarna med Hyresgästföreningen och hade inte några andra åtgärder att ta till, säger Rudolf Antoni, vd för Fastighetsägarnas regionalavdelning GFR, till Arbetaren.

Hur ser du på alla de hyresgäster som nu känner sig oroliga?

– För vår del handlar det inte om att vi vill chockhöja några hyror, så de kan vara ganska lugna. Det här handlar mer om principer, att vi anser att hyreslagstiftningen måste reformeras på flera sätt.

I ett protestupprop, som startats av organisationen Alla ska kunna bo kvar, skriver man bland annat att strandningen av förhandlingarna gjorts av politiska skäl och att man inte längre accepterar de privata fastighetsägarnas försök att framställa sig som offer. De menar att fastighetsägarnas kritik mot den nuvarande hyresregleringen är ett försök att gå i riktning mot marknadshyror.

”Vi tänker inte stå tysta bredvid och se på när våra hem blir handelsvaror och våra grannar tvångsförflyttas för att säkra fastighetsägarnas vinster”, skriver organisationen i ett pressmeddelande.