Mikael Nyberg föräras årets Leninpris och Robespierrepriset går till Sápmi Sisters – Mimie och Maxida Märak

Det blir alltså författaren till bland annat Kapitalet.se och Det stora tågrånet, och clartéisten Mikael Nyberg som får Jan Myrdalbibliotekets stora pris – Leninpriset. I sin prismotivering skriver Jan Myrdalsällskapet:

”Mikael Nyberg är en av vårt lands skarpaste kritiker av det kapitalistiska systemet och av hur människor offras i den ständigt uppskruvade vinstjakten. Mikael har som författare och redaktör för tidskriften Clarté med ovanlig skärpa och insikt skildrat ett allt hårdare arbetsliv och rovdrift på människor. Han har kartlagt hur en av det svenska folkets viktigaste gemensamma tillgångar, järn­vägen förskingrats och sålts ut till riskkapitalister och multinationella bolag.

Han har envist och uthålligt i Lenins anda med ”konkret analys av konkreta förhållanden” gett oss unik ny kunskap och inspiration i den nödvändiga kampen för en ny och bättre värld.”

Sápmi Sisters föräras Robespierrepriset enligt Jan Myrdalsällskapet för ”deras entusiastiska, envetna och slagkraftiga kamp för förtryckta minori­teter mot de ekonomiska särintressen som hotar deras försörjnings­möjligheter och frihet att välja sin egen livsform. Sin protest gestaltar de, med inspiration från folkliga traditioner så vitt skilda som jojk och afrikansk folkmusik till en personlig och sant folklig konstform.”


Jan Myralsällskapet meddelar: ”Prisutdelningen äger rum lördagen den 9:e april 2016 på Varbergs teater och består förutom av ära och diplom också av en summa pengar. Prissumman för Jan Myrdal­bibliotekets stora pris – Leninpriset är 100 000 kronor och för Jan Myrdalbibliotekets lilla pris – Robespierrepriset 10 000 kronor.”