Världens arbetslöshet väntas öka ytterligare

Förra året uppgick antalet arbetslösa i världen till 197,1 miljoner totalt, vilket är 27 miljoner fler än vad som uppmättes 2007 före finanskrisen.

Bristen på trygga jobb får männi­skor att vända sig till den informella arbetsmarknaden, där jobben ofta saknar sociala skyddssystem och är dåligt betalda.

Omkring 1,5 miljarder männi­skor – 46 procent av den arbetsföra befolkningen i utvecklingsländer – har osäkra arbetsvillkor. I Sydasien och Afrika söder om Sahara är siffran över 70 procent, uppger Internationella arbetsorganisationen, ILO.

Om utvecklingen fortsätter på samma sätt väntas den globala ekonomin försvagas och skapa sociala utmaningar, varnar ILO i den nya rapporten ”The World Employment and Social Outlook – Trends 2016”.

Foto: Salvatore Di Nolfi/TT
ILO:s chef Guy Ryder med rapporten ”The World Employment and Social Outlook – Trends 2016”.
Foto: Salvatore Di Nolfi/TT

Den ekonomiska nedgången beror delvis på förändringar i den makroekonomiska politiken i tillväxtländer och utvecklingsländer. Kina har gjort sig mindre beroende av investeringar och en exportledd ekonomisk tillväxt. Kinas import minskar och tidigare har den bidragit till den globala ekonomiska återhämtningen.

Om Kinas bruttonationalprodukt skulle skrivas ned med 1 procentenhet skulle det innebära en lägre tillväxt på 0,3 procentenheter i resten av Asien, enligt Internationella valutafonden, IMF. Det skulle också påverka ett antal europeiska länder som är starkt beroende av export till Kina.

Även råvarupriserna sjunker i världen. Oljepriset har fortsatt att sjunka och har nått en bottennotering på mindre än 27 dollar per fat de senaste veckorna. Det kan jämföras med 2014, då priset låg på 110 dollar per fat. Det har slagit hårt mot oljeproducerande ekonomier som Brasilien och Ryssland och har lett till lågkonjunktur.

– Omfattande konjunkturnedgångar i tillväxtekonomierna och sjunkande råvarupriser slår hårt mot arbetsmarknaden, säger ILO-chefen Guy Ryder.

ILO menar att arbetsmarknadens institutioner måste stärkas och framhåller vikten av väl utformade sociala skyddssystem för att bekämpa långvarig arbetslöshet, undersysselsättning och fattigdom bland arbetare.

– Om vi inte tar tag i dessa frågor finns det en ökad risk för social oro, säger Guy Ryder.

ILO betonar det ökade behovet av att underlätta för männi­skor att komma in på arbetsmarknaden när många flyktingar når Europa. ILO konstaterar att flyktingarna på längre sikt kan bidra till att fylla luckor där det råder brist på arbetskraft.