Torsdag 11 februari: FÖRSVARET FRÄMST – ny bok om hur svenska försvaret skall stärkas. Samtal om boken på ABF Stockholm

Torsdag 11 februari: FÖRSVARET FRÄMST – ny bok om hur svenska försvaret skall stärkas. Samtal om boken på ABF Stockholm

Sveriges försvars- och säkerhetspolitik har lidit bankrutt. Det är en aktuell och akut uppgift att åter­skapa ett försvar av hela landet, med deltagande av hela folket. Det kräver nytänkande. I denna antologi utpekas en färdriktning – av politiker, historiker, militärer, pu­blicister, diplomater, jurister, alla sakkunniga på sina områden. Gemensamt för författarna är övertygelsen att Sverige skall försvara sig självt och att försvaret måste ha en stark folklig förankring.