Caritas i Polen hjälper många flyktingar

Caritas PolenTrots en kritisk hållning hos många polacker mot flyktingar, engagerar sig Caritas Polen sedan början av kriget i Syrien för såväl flyktingar från Mellanöstern som för migranter i Polen. Enligt egna uppgifter bidrog organisationen med hjälpinsatser till ett värde av 1,1 miljoner Euro utomlands samt 1,7 miljoner inom landet. Detta skriver ordföranden för Caritas Polen, Marian Subocz, i den senaste utgåvan av den katolska tidningen i Essen, Neue Ruhr-Wort.

Enligt uppgift understödjer Caritas Polen för närvarande fem ”Centra för hjälp åt migranter och flyktingar”. Dessa är belägna i polska städerna Bialystok, Biala Podlaska och Lublin i öster samt i Zielona Gora och Zgorzelec i västra Polen. Enligt Subocz hjälper man årligen i genomsnitt 3 000 människor i dessa centra sedan 20 år tillbaka.

Än så länge är tillströmningen av flyktingar från Syrien eller andra offer för kriget i Mellanöstern snarast låg. ”Polen tillhör inte de länder, som de väljer som det egentliga migrationsmålet”, enligt Subocz. Caritas förbereder sig emellertid på att ta emot fler flyktingar.

Förutom flyktingar från Syrien och Irak, tar Caritas Polen hand om de från Tjetjenien, Georgien och Ukraina. Det finns nästan en miljon emigranter och flyktingar från Ukraina, som söker ett nytt liv i Polen, skriver Caritas ordförande.

Kathpress 2016-02-04