Seko kräver att mertid blir utökad anställning

Deltidare som ständigt får mertid ska automatiskt få ökad anställningsgrad. Det kräver fackförbundet Seko i sina avtalskrav till motparten Almega.

Enligt norsk modell ska det var sjätte månad göras en beräkning på den verkligt arbetade tiden.

Avtalad anställningsgrad ska sammanräknas med mer- och övertid och summan ska sedan automatiskt göras om till en ny tjänsteprocent.

Motparten, Almega IT- och Telekomföretagen kräver å sin sida sifferlösa avtal och långtgående LAS-undantag.

Utöver detta kräver arbetsköparorganisationen även möjlighet att göra upp om arbetsvillkor individuellt oavsett innehåll i kollektivavtalet.