C-politiker utesluts inte efter högerradikal demo

I går träffades styrelsen för Centerpartiet i Söderköping för att bland annat diskutera lokalpolitikern Annelie Sjöbergs framtid i partiet. Detta med anledning av hennes tal på den högerradikala manifestationen ”Folkets demonstration” i Stockholm. Enligt Centerpartiet Söderköpings vice ordförande Bengt Johansson mynnade inte mötet ut i något uteslutningsärende.

– Vi har inte tagit något beslut om någon uteslutning. Vi har helt enkelt bestämt att en grupp ur styrelsen kommer att träffa Annelie och prata om den uppkomna situationen, säger han till Arbetaren.

Centerpartist är man jämt i alla sammanhang.
Bengt Johansson, vice ordförande för Centerpartiet i Söderköping

Syftet med samtalet är att dels återigen låta Annelie Sjöberg ge sin version av vad som hänt och att förtydliga att ”det inte är ett lämpligt sammanhang att delta i.” Själv tycker han inte att det behövs någon uteslutning.

– Jag har svårt att tro det. Syftet är att betona vikten av att centerpartist är man jämt i alla sammanhang. Men folk gör misstag ibland. Personligen tycker jag inte att det är av den dignitet att det ska behöva innebära en uteslutning, säger Bengt Johansson.

Trots att demonstrationens övriga talare är skribenter på olika högerradikala nättidningar ser han inte att det som sades på demonstrationen i sig var kontroversiellt.

– Vi tycker inte att det som sagts på demonstrationen är något anmärkningsvärt. Av det jag har lyssnat på har hon inte heller sagt något kontroversiellt.

Annelie Sjöberg var inbjuden för sin antifeministiska hållning och hennes tal var också ett angrepp på vad hon benämnde ”svensk feminism”. Centerpartiet beskriver sig på sin hemsida som ett ”liberalt feministiskt parti” och slår fast att det råder en könsmaktsordning i Sverige. Att Annelie Sjöberg sedan länge torgfört en uttalat antifeministisk ståndpunkt och beskriver ”den feministiska rörelsen” som en extremism som sysslar med trams är något som får stå för henne, enligt Bengt Johansson.

– Det är väl egentligen en vänsterfeminism som hon angriper i talet. Jämställdhet och jämlikhet är väl något som de allra flesta ställer upp på. Det är väl den extrema som hon vänder sig emot. Det får stå för henne att hon går ut och säger något sådant.

För att en medlem i Centerpartiet ska uteslutas måste, enligt partiets stadgar, ärendet först beredas lokalt eller på distriktsnivå. Karin Jonsson, Centerpartiets distriktsordförande i Östergötland, har tidigare sagt till Arbetaren att hon inte heller bedömer Sjöbergs medverkan på demonstrationen som ett skäl för uteslutning.

– Hon har fått den tydliga signalen att det är olämpligt. Det kommer nog inte hända mer än så. Man måste också kunna göra bort sig som politiker, sade Karin Jonsson då.