Förundersökningen mot Julian Assange

I en artikel ur webbtidningen paragraf skriver journalisten Dick Sundevall i en analys av förundersökningen att han förstår varför inte myndigheterna åkt till London för att förhöra honom: ”Gjorde man det skulle utredningen läggas ner med den klara motiveringen: Brott ej styrkt.” Han gör även en kort promemoria av förundersökningen

Raggade Assange upp de här två kvinnorna?

Nej, de raggade upp honom och erbjöd honom att bo i deras lägenheter.

Sa de ifrån om att de inte ville ligga med honom?

Nej, inte alls.

Använde han våld för att ha sex med dem?

Nej.

Ville han helst ha sex utan kondom?

Ja, men det är inte olagligt.

Hade han medvetet sönder en kondom?

Det är ett påstående som han tillbakavisar och hur det var med den saken kan inte påvisas genom utredningen.

Blev någon av kvinnorna gravid eller smittad av någon sjukdom?

Nej.

Varför blev det överhuvudtaget en polisutredning om sexbrott?

Därför att de två kvinnorna ville få reda på om de via polisen kunde tvinga Assange att testa sig för HIV. I det läget var de inte en sekund inne på att hävda någon form av sexbrott och än mindre våldtäkt. Men diverse poliser, advokater/målsägarbiträden och deras medarbetare övertygade kvinnorna om att anmäla Assange för sexbrott, inklusive våldtäkt. Troligen ångrar kvinnorna det här idag, då de rimligen förstår i vilket maktspel de har hamnat – och hur det de har blivit utnyttjade av olika krafter.

Med detta sagt så har Julian Assange troligen en gubbig kvinnosyn. Ryktbar är exempelvis hans uttalande i  en intervju med Sunday Times från sin husarrest på godset Ellingham Hall i Suffolk.

– Sverige är ett feminismens Saudiarabien, säger han.

Å andra sidan. Ifall man utlämnade alla gubbar till USA, så blevo deras fängelser snart överfulla av svenska direktörer. En tanke kanske?

Du hittar förundersökningen här