Barnmorskor befarar nytt förlossningskaos

Oron är stor bland bland barnmorskorna i Stockholm efter beskedet om att den privata förlossningskliniken BB Sophia läggs ned på grund av bristande lönsamhet endast två år efter att den startades.

De omkring 3 500 födslar som beräknas ske på kliniken ska nu i stället tas om hand av de befintliga klinikerna i länet. Nu riskerar förlossningsvården ta ett steg två år tillbaka i tiden, en tid som barnmorskorna hoppats att de lämnat bakom sig.

– Kommer vi tillbaka till samma antal födande och lika få platser då känns det inte säkert. Görs det inget blir det inte bra med förlossningsvården i Stockholm, säger Jane Stegring, vice ordförande i Vårdförbundets Stockholmsavdelning.

För två år sedan slog barnmorskorna i Stockholm larm om det desperata läget inom länets förlossningsvård. Det höga antalet födslar per år, personalbrist och platsbrist ledde till en ohållbar situation både för personalen och de blivande mödrarna. Då hade det gått så långt att barnmorskorna kände sig tvungna att varna för att både personalens och patienters hälsa riskerades.

Eva Nordlund, då en av Barnmorskeupprorets grundare och nu vice ordförande i yrkessammanslutningen Barnmorskeförbundet, beskriver situationen som oacceptabel. I skarpt läge när en födande kvinna kom till sjukhuset hände det ofta att det redan var fullt. Barnmorskorna på plats fick då försöka hitta andra ställen att föda på, en så kallad ”hänvisning”.

– Ett av skälen till att upproret startade var att vi ständigt behövde ringa runt och försöka hitta en plats till kvinnorna, trots att de valt att föda på ett visst sjukhus. Var det fullt även på det andra och det tredje fick vi ta emot föräldrarna ändå och försöka jobba hårdare, säger hon.

Då presenterade Stockholms Läns Landsting det nya privata BB Sophia som lösningen på platsbristen. Enligt både Eva Nordlund och Jane Stegring innebar det ett lättnad i det hårda trycket, även om det inte innebar ett slut på hänvisningarna.

Men samtidigt som de befintliga klinikerna nu måste kunna hantera BB Sophias förlossningar, ökar antalet födslar för varje år och stora omorganisationer och ombyggnationer är planerade.

Men Ella Bohlin, kristdemokratiskt landstingsråd i Stockholms läns landsting med ansvar för förlossningsvården, försäkrar att läget är under kontroll.

– Även om det kom i ett dåligt läge så står vi inte handfallna. Det finns en plan att uppskala kapaciteten i de andra förlossningsklinikerna. Enligt våra underlag kommer vi att klara förlossningsuppdraget, säger hon.

Exakt hur de befintliga klinikerna ska kunna ”skala upp” och om det kommer att innebära extra personal förtydligar hon emellertid inte.

– Vi kommer inte att ha arbetslösa barnmorskor i vårt län. Det kommer att bli en utmaning och man kommer att få vara beredd på att föda på ett annat ställe än man valt. Men det finns en plan. Alla föräldrar ska känna sig trygga, säger landstingsrådet.