Norrbotten har sämst bibliotekstillgänglighet

Enligt en ny kartläggning från Kungliga biblioteket i Stockholm har endast ett av fyra folkbibliotek öppet 40 timmar i veckan. Fyra av tio har öppet mindre än 20 timmar i veckan.

Det leder till att en del användare har svårt att besöka dem och i stället är utlämnade till bibliotekens internettjänster. Samtidigt föreskriver bibliotekslagen att biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla.

Skillnaden mellan olika län är stor. Öppettiderna är som mest generösa och restiden som minst i storstadslänen, med Stockholms län i topp.

De nordligare länen har sämst tillgänglighet. I Norrbotten är den genomsnittliga öppettiden för ett bibliotek 27 timmar per vecka. Dessutom har Norrbotten mycket få folkbibliotek i relation till länets stora yta.

Kartläggningen av bibliotekets öppettider omfattar samtliga 1 118 folkbibliotek i Sverige som har öppet varje vecka. Den genomfördes under januari 2016.