RSMH utlyser forskningsstipendium

RSMH Utlyser forskningsstipendium 2016

RSMH, Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, arbetar för att människor med psykisk ohälsa ska ges förutsättningar att komma tillbaka till ett gott liv. Vartannat år delar vi ut ett forskningsstipendium på 40.000 kronor ur vår Stipendiefond.  Enligt fondens stadgar kan stipendium sökas av person som bedriver humanistiskt och socialt inriktad forskning som kan leda till ett bättre liv för människor med psykisk ohälsa. Forskning som sätter brukarens erfarenhet och kunskap i fokus skall särskilt uppmärksammas. Vi ser gärna stipendiet som en ”igångsättningshjälp” till forskare och doktorander/blivande doktorander som ännu inte är etablerade och som presenterar en intressant idé.  Medlen får inte användas till resor, översättning eller inköp av dator/programvara.

Ansökan inges senast 2 maj 2016 till:

RSMH, Att.: Claes Rundqvist, Instrumentvägen 10, 126 53 Hägersten E-post: claes.rundqvist@rsmh.se

Ansökan, som måste vara skriven på svenska, ska innehålla:

*Sökandens namn och personnummer, adress, telefonnummer, e-post *Uppgift om akademisk examen, nuvarande sysselsättning (anställning eller motsvarande) samt arbetsplats/institution *Kort sammanfattning av forskningsplan med grundläggande idé samt tids- och ekonomisk plan *Forskningsplan, meritförteckning samt gärna referenser

Vid publicering av forskningsresultat med anslag från RSMH:s Stipendiefond ska förbundets namn anges. Redovisning av medlens användning och forskningsresultat ska inges senast 18 månader efter stipendiets utbetalning.

För mer information, kontakta: Claes Rundqvist, telefon 08-12 00 80 45 eller e-post: claes.rundqvist@rsmh.se

Utskrift av information om forskningsstipendium 2016.