När författaren Zacharias Papantoniou kom till Göteborg och sedan reste till Stockholm

Av Jan Henrik Swahn
Göteborgsutställningen stod öppen för allmänheten från maj till oktober 1923. Utställningen besöktes av 4,2 miljoner varav 41 000 utländska besökare. En av dem var Zacharias Papantoniou. Om jag till att börja med väljer ett svenskt perspektiv och går tillbaka till vad som skrivits om Göteborgsutställningen i pressen, finner jag överraskande…