Apell: Tiden börjar bli knapp!

Apell: Tiden börjar bli knapp!

Regeringen planerar att lägga fram propositionen om värdlandsavtalet  22.3 i riksdagen som sedan ska ta beslut 25-26.5.

Hög tid alltså att aktivera sig i kampen mot Nato.

Aktionsgruppen Nej till Nato är en partiobunden organisation som finns på flera ställen i Sverige bland annat i Stockholm. Våra paroller är Nej till svenskt medlemskap i Nato – Bevara alliansfriheten. Motståndet mot värdlandsavtalet är den viktigaste frågan nu. Avtalet innebär risk för att det upprättas Nato-baser i Sverige vilket kan betyda kärnvapen i Sverige. Det kan även innebära att vid kris och krig lämnas befälet över till Nato. Nato kan även tänkas utnyttja Sverige som utgångspunkt för attack mot annat land som Ryssland. Risken finns att i framtiden en Nato-vänlig svensk regering kan gå med på dessa ödesdigra steg.

Vi i aktionsgruppen har startat en namninsamling mot värdlandsavtalet som hittills har samlat mellan 25-30 000 namn. Vi går ut regelbundet flera gånger per vecka för att samla in namn. Vi ordnar olika sorters möten. Vi har startat en sida på nätet Nejtillnato.se där du kan nå namninsamlingen och även kontakta oss. Vi har även en facebookssida, skriver artiklar medmera.

Kom med i arbetet!

kontaktperson  Staffan Ekbom tel 0707227622 email ekbom.staffan@gmail.com