21/2 – 20/3: Young China tuschmåleri – utställning på Galleri Astley i Uttersberg i Skinnskatteberg

21/2 - 20/3: Young China tuschmåleri - utställning på Galleri Astley i Uttersberg i Skinnskatteberg
Under ett par decennier har vi då och då återkommit med utställningar på temat Kina. I denna utställning är majoriteten av konstnärerna födda på 1980- och 1990- talet. De har alla en gedigen utbildning från kinesiska konsthögskolor och i sitt bildspråk har de hämtat näring från det traditionella tuschmåleriet. Utställningen är sammanställd av Jan Erik Nilsson, som har intresserat sig för den samtida kinesiska konsten sedan han besökte Kina i samband med en av Galleri Astleys utställningar med svenska konstnärer i Peking. Föredraget ”Med konsten till Kina – den kinesiska konstscenen idag” blir i konstmuseet.
Fri entré.
 
 I väst har mycket fokus hitintills varit riktad på konsten som skapats i Kina från sent 70-tal fram till nu, ”Chinese Contemporary Art”, konst tydligt präglad av västerlandets konstyttringar. Nu intar även det traditionella kinesiska måleriet konstscenen i väst. Auktionsfirmor i New York presenterar fantasipriser även på denna konst. I Kina domineras marknaden alltjämt av den klassiska kinesiska konsten; kalligrafin och tuschmåleriet. Uttryck som har sina rötter tillbaka till Xia- och Qin-dynastierna, vi räknar 1500 f. kr respektive 200 f. kr eller rentav tidigare, en skrift- och måleri kultur som än idag präglar det kinesiska folkets attityder både till kultur och bildning. Idag söker även de uppburna kinesiska konstnärerna sina rötter i den kinesiska konsttraditionen. Man tar avstamp i Li Keran, Bada, Qi Baishi etc. Den klassiska kinesiska konsten innehåller både måleri, skrift och poesi som bottnar i en djup tradition och mångårigt inlärd teknik. 
 
Att denna konst nu finner sitt inträde i väst, borde inte förvåna, då den sammanför ett kreativt tänkande med en teknisk briljans, något som borde ligga i tiden. De samtida utövarna av den kinesiska måleri- och kalligrafitraditionen flyttar fram positionerna både vad avser bildkomposition som kolorit.

 Det kinesiska tuschmåleriet kan delas in i tre genrer; Water Mountain (Landskap), Flower Bird (blommor, fåglar, insekter…) och People (människoskildringar). Kalligrafin betraktas som skrift.

Jan Erik Nilsson
 

För ytterligare information och högupplösta bilder kontakta: Anders Nyhlén, Galleri Astley. tel. 0222-32120, 070 6599084
galleri.astley@tele2.se, anyhlen@hotmail.com

Kommande program:

Lördagen den 12 mars kl.15
Föreläsningar av Lars Lambert 
Expressionismen
Munch, Fauvisterna, Matisse, Derain, Vlaminck, tyska och österrikiska expressionister, Klimt, Kokoschka, Schiele, exilsurrealisterna Chagall och Soutine. 
Entre: 100.-, medlemmar konstklubben Galleri Astley 50.-.

Långfredagen den 25 mars kl.13
Vernissage i galleriet med nya verk av Stephen Lawlor
Övre våningen Konstmuseet Kl. 14, 15, 16
Toasted, en film om “Brödrostens dag” i Grafikverkstan Godsmagasinet av det Irländska filmteamet Gregory Dunn och Eavan Aiken. Arr. GG
Kl. 15-18 “Brödrostens dag” i Grafikverkstan Godsmagasinet. Arr. GG
Fri entré

Söndagen den 24 april kl.15
Föreläsningar av Lars Lambert 
Dadaism och surrealism
Cabaret Voltaire i Zürich, Duchamp och Picabia, de tyska dadaisterna, Grosz och Schwitters, försurrealisten Chirico, ärkesurrealisterna Max Ernst, Dalí o Magritte. 

Entre: 100.-, medlemmar konstklubben Galleri Astley 50.-.
Öppet:
måndag – fredag 10-18,
lördag,söndag, helgdag 11-17