FiB/Ks särtryck om Nato överlämnat till riksdagen

Bilderna är från stora entrétrappan till den gamla delen av Riksdagshuset, vid Norrbro. Därmed är bilderna inte helt sanningsenliga: detta överlämnande är förstås fejkat eftersom all post etc lämnas in till en särskild godsmottagning. Men dessa bilder har nog ett desto större symbolvärde med den tunga inramning som den formella Maktens hus kan erbjuda.

Den enda godsmottagningen finns i närheten men helt under jord och efter passering genom en ”säkerhetszon” med dubbla skyddsdörrar. Där inne råder i praktiken fotoförbud, dessutom är det ”bara” vaktmästare som tar emot post, paket etc.

På i princip samma sätt överlämnades därefter identiska brev till Regeringens alla ledamöter. Även de fotografiska förutsättningarna var där liknande dem vid Riksdagen så det fanns ingen anledning att ta några bilder där. Miljön runt Norrbro är ju mera känd för allmänheten, särskilt utanför Stockholm, så i ett val fanns ingen tvekan.