Onsdag 24 februari: Styrelsemöte för FiB-Stockholm

Förslag till dagordning 

1- Mötet öppnas

2- Val av mötesfunktionärer: ordförande, sekreterare, justeringsmän och rösträknare

Presentation: ”Svenskt motstånd mot världlandsavtalet och NATO”, Eva Jonson, som är med i ledningsgruppen till Nej till NATO

3- övriga årsmötespunkter

Varmt välkommna!

Styrelsen
Folket i Bild/Kulturfront Stockholmsavdelningen

Folket i Bild/Kulturfront Stockholmsavdelning ser vår tidning som alltmer angelägen i det Sverige som skapas omkring oss och vill uppmana alla våra medlemmar att tipsa om kandidater till vårFiB/K-Stockholmsstyrelse!