RSMH bidrar till granskning av mänskliga rättigheter

RSMH bidrar till granskning av mänskliga rättigheter

I mars granskas Sverige av FN:s människorättskommitté kring hur man lever upp till konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, bland annat för personer med psykisk ohälsa och psykiska funktionsnedsättningar.

Inför detta har organisationen Civil Rights Defenders skrivit en alternativrapport som speglar det civila samhällets syn på hur staten lever upp till sina förpliktelser. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, RSMH, bedriver just nu ett samarbete med Civil Rights Defenders och har därigenom bidragit till delar av rapporten, särskilt vad gäller rättigheter för personer som befinner sig frihetsberövade inom psykiatrin och rättspsykiatrin.

Läs rapporten här.

Läs mer om RSMH:s samarbete med Civil Rights Defenders här.