Bostadslösa i ny kö ska betala lägenhetsbristen

Bostadssituationen i Uppsala är mörk och köerna långa. Kommunens nya lösning, Uppsala bostadsförmedling, träder i kraft i juni då länets samtliga kommunala bostadsbolags köer slås ihop till en gemensam kö, öppen även för privata aktörer. De bostadssökande tvingas då betala 290 kronor per år och 1 250 kronor vid förmedlad bostad.

Socialdemokraten Joakim Palestro, ordförande för Uppsala bostadsförmedling, hoppas att kön ska locka nya hyresvärdar till staden.

– Tanken med den nya förmedlingen är att man vill få flera fastighetsägare till Uppsala och skapa strukturerad rättssäkerhet i bostadsförmedlingen, säger han.

Men ser man på hur den här typen av kösystem ser ut på andra orter i landet visar det sig att intresset bland privata bostadsbolag att gå med har varit svalt.

Bland de lediga bostäderna i Malmös kö är det nästan uteslutande kommunala lägenheter som står till förfogande. Av 36 lediga lägenheter erbjuds bara fyra av privata värdar.

Klyftorna mellan fattiga bostadsbehövande och rika hyresvärdar ökar.
Viktor Mauritz, engagerad i Fri Bostad

Viktor Mauritz är medlem i nätverket Allt Åt Allas Uppsalaavdelning som har dragit igång kampanjen Fri Bostad. Han är kritisk till den nya bostadsförmedlingen som han menar tjänar hyresvärdarna mer än de bostadssökande.

– Kommunen menar att tjänsten ska motverka bostadskrisen. Men vem är den egentligen till för? Vi ser inte hur den kan leda till att fler får bostad, säger han till Arbetaren.

– Kön kommer privata hyresvärdar till pass då de slipper finansiera sin egen marknadsföring och kommunen kommer att kunna ta ut vinster, man räknar med en miljon fram till 2018. Klyftorna mellan fattiga bostadsbehövande och rika hyresvärdar ökar.

FAKTA Uppsalas rödgröna bostadskö

Den rödgröna majoriteten i Uppsala kommun lade förra året fram ett förslag om att införa en bostadsförmedling, liknande de på flera andra orter i landet.
Förmedlingen samlar kommunens samtliga bostadsförmedlingar till en gemensam. Förslaget klubbades igenom 15 juni i fjol av kommunfullmäktige.
Från och med den 1 juni i år samlas Uppsalahem, Studentstaden och Uppsala kommuns fastighets AB till den gemensamma bostadsförmedlingen till vilken även privata hyresvärdar ska kunna ansluta sig.

Joakim Palestro påpekar att det, trots att det kan vara lönsamt att vara hyresvärd på en mättad bostadsmarknad, kostar att bygga nytt.

– De hyresvärdar som redan har hyresrätter att hyra ut har kanske en lönsam situation, men för den som vill bygga nytt är det dyrt. Rege­ringen diskuterar stödfunktioner, säger han.

I dag är det Uppsalahems hyresgäster som finansierar köns kostnader, innebär det att hyrorna sänks nu när den ska finansieras av samtliga köande?

– Uppsalahem har informerat sina hyresgäster om att de har helt hyreshöjningsfritt under 18 månader nu, för att man inte tar ut några vinster.

Köande i Uppsalahems nuvarande kösystem har kvar sin kötid under övergångsperioden tills 2023. När denna sjuårsperiod är över skrivs dessa kötider av till förmån för resterande i kön.

– Det är generöst att erbjuda kvarhållen kötid under sju års tid. Vid vissa systembyten har tre år erbjudits de köande, säger Joakim Palestro.

Cecilia Forss, kommunalråd för Moderaterna, håller inte med på den punkten.

– Vi i Moderaterna är generellt inte emot en ny bostadsförmedling för de värdar som vill ansluta sig, men att så mycket pengar lagts på ett nytt system som ska ersätta Uppsalahem tycker vi är fel. Och detta löser inga problem, det blir bara ytterligare en kö. Att man blir av med sin kötid är också fel, säger hon.

Viktor Mauritz tvivlar på att bostadsförmedlingen skulle medföra fler förmedlade bostäder eller några hyressänkningar i det långa loppet.

Jag har svårt att se att summan på 290 kronor per år skulle vara för hög för någon som vill ha bostad.
Joakim Palestro, socialdemokrat och ordförande för Uppsala bostadsförmedling

– Vi misstänker att hyrorna kommer att ligga kvar på samma nivå som tidigare i Uppsalahem då administrationen för den nya kön tydligen är så pass dyr, säger han.

Avgiften för att stå i den nya bostadskön i Uppsala blir den högsta i landet – 290 kronor per år. Stockholms motsvarighet ligger på 210 kronor. Men trots det tycker inte Joakim Palestro att det är dyrt.

– Jag har svårt att se att summan på 290 kronor per år skulle vara för hög för någon som vill ha bostad. Men vi ska se över kostnaden framöver, säger han.

Viktor Mauritz berättar att det var först efter Fri Bostads kritik som kommunalråden utlovade att sänka avgifterna när köns utgifter stabiliserat sig. Att kostnaderna behövde bli så pass höga är onödigt, tycker han.

– Hyresgäster i Uppsalahem finansierar i dag allt från reklam och styrelsebonus för just vår förening. Det är märkligt att alla ska vara med och betala även för privata hyresvärdar, det är ett marknadstänk, säger han.