Torsdag 10 mars: Stad åt alla? – föreläsningar och diskussioner på Orangeriet, Borås

Torsdag 10 mars: Stad åt alla? - föreläsningar och diskussioner på Orangeriet, Borås

Sedan industristadens förfall har så kallad ”stadsförnyelse” blivit ett fenomen i en rad städer. Det handlar om att locka till sig människor, företag och investerare, att återigen få staden att leva. Stadsdelar görs om, ibland grundligen, och nya byggs. Borås är en av de städer som sedan några år tillbaka är inne i en sådan stadsförnyelse. Vilka bestämmer vad och hur det ska göras? När staden lanseras som ett varumärke, med främsta syfte att konkurrera med andra städer om turister och investerare, är då staden längre för invånarna, och i så fall vilka invånare? Finns det några andra mål än att få ekonomin att blomstra? Med de erfarenheter vi har från tidigare försök verkar det inte riktigt som vi fått de städer vi vill ha. Staden verkar snarare ha hamnat i händerna på de starka aktörerna, som stora fastighetsbolag. De utförsäljningar av allmännyttan på Hässleholmen och Sjöbo som gjordes nyligen köptes till exempel upp av Victoria Park AB. Det finns alltså en historia som inte kan ignoreras; hur svarar de ansvariga på detta? Problematiken kring gentrifiering – att mindre bemedlade stadsbor trängs bort genom höjda hyror och levnadskostnader, eller med så kallade renovräkningar; renoveringar som medför sådan höjning av hyran att människor tvingas flytta – aktualiseras ständigt i samband med stadsförnyelser. Kan det vara så att alternativet till gentrifiering inte är förfallna stadsdelar, utan en demokratiserad stadsplanering. Lever Borås upp till det? Hur gör vi annars för att uppnå detta? Frågan är inte bara riktad till ansvariga och makthavare; en levande stad förutsätter stadsbor som tänker, agerar och deltar i stadens liv. Kanske är problemet inte bara eventuella stora fastighetsbolag utan lika mycket passivitet hos medborgarna. Vad gör vi – du och jag – imorgon? Vad kan vi göra?

Arrangör: Folket i BIld/Kulturfront och ABF