RSMH jobbar mot självmord

RSMH jobbar mot självmord

På Gotland är flera ledamöter i lokalföreningen RSMH Kamratringen aktiva i ett samarbete med regionen för att förebygga självmord. En strategi är att öka kunskaperna om psykisk ohälsa. Nu bjuder Region Gotland och Finsam in till en utbildning om självmord och psykisk ohälsa, läs mer här.