100 år av hembygd firas

I år fyller Sveriges hembygdsförbund 100 åren rörelse som växte fram under tidigt 1900-tal och startade som en reaktion mot urbaniseringen och den stora emigrationen från Sverige.

Sedan dess har många hembygdsföreningar arbetat med frågor kring plats, identitet och minnen. I dag är dessa frågor mer aktuella och viktiga än någonsin.

För att visa på vad rörelsen kan vara och stå för, presenterar Stockholms läns museum fyra olika hembygdsföreningar.

Fram till den 22 maj visas den tredje och sista delen av utställningen Situation hembygd. Den här gången ligger fokus på hembygdsrörelsen.

Torsdagen den 10 mars hålls ett kompletterande panelsamtal på Stockholms läns museum.