Inför den 8 mars, del I

Konferensen enades dock inte om något datum att fira internationella kvinnodagen. I början, 1911 firades kampdagen för kvinnors lika rättigheter av en miljon människor. I fyra länder (Danmark, Schweiz, Tyskland och Österrike) marscherade man för kvinnlig rösträtt, rätt att kunna tillträda offentliga ämbeten och för arbetsrätt.Från början var kvinnodagen ett vänsterprojekt.Beslutet att fira kvinnodagen finns inte kvar på papper, men de beslutades att den första internationella kvinnodagen skulle firas den 19 mars 1911. Datumet valdes inte på måfå.De tyska aktivisterna valde daumet för dess betydelae för den tyska arbetarklassen. Den 19 mars 1848, hade den preussiska kungen gett efter för den den beväpnade arbetarklassens hot om revolution. Bland de löften han gav, och som han senare inte följde, fanns löftet om kvinnlig rösträtt.

Ryska kvinnor firade sin första kvinnodag i fredsdemonstrationer mot militariseringen av Europa sista söndagen i februari 1913. Men avgörande blev kvinnostrejeken den 23 februari 1917, startskottet till februarirevolutionen, som fyra dagar senare störtade tsar Nikolaj II , och kvinnor kunde därefter för första gången i Rysslands histiria rösta. Söndagen den 23 februari enligt den julianska kalendern är identisk med den 8 mars i den gregorianska kalendern. Sedan dess har den internationella kvinnokampsdagen firats just den dagen.