Miljonersättning för arbetsskada efter kamp

Det krävdes ett avgörande i kammarrätten för att Försäkringskassan och AFA Försäkringar, skulle tro på den kvinnliga industriarbetarens arbetsskada. Men efter fem års kamp och rättshjälp genom facket har hon nu fått rätt.

Efter att LO/TCO Rättsskydd överklagat de tidigare avslagen får kvinnan nu totalt 4,8 miljoner kronor i sjukpenning, sjukersättning och livränta

– Det har varit en riktig resa. Det är ovanligt att ett ärende är så här omfattande, säger Elizabeth Östman, kvinnans juridiska ombud på LO-TCO Rättsskydd till tidningen Arbetet.

Den kvinnliga industriarbetaren utförde samma monotona och belastande arbetsmoment under flera år. Följderna blev att hon drabbades av kronisk smärta.

Kvinnan diagnosticerades med cervikobrachialt smärtsyndrom och handledstendinit. Enligt Eva Vingård professor i arbets- och miljömedicin vid Uppsala universitet, är det en vanlig arbetsskada inom industrin.

– Där de här arbetsuppgifterna finns är det ett stort problem. Det är vanligt att man får besvär av den typen av arbetsuppgifter. Om man får det godkänt är en annan fråga, säger hon.

Och just det hände också den industriarbetaren. 2011 avslog Försäkringskassan hennes begäran om sjukpenning. I stället rådde de henne att ta ett annat jobb, men smärtan blev bara värre. Då vände hon sig till sitt fackförbund IF Metall.

– Problemet var att läkarna trodde hon skulle återgå efter rehab. Men när hon blev allt sämre stod det klart att hon inte har arbetsförmåga. Då ansökte jag, och fick igenom, sjukersättning, säger Elizabeth Östman till Arbetet.

Arbetaren har tidigare skrivit om att det är dubbelt så svårt för kvinnor än för män att få sina arbetsskador godkända.

Kvinnor har så låga löner att det faller på det kriteriet. Det blir ingen vidare ekonomisk förlust och då händer det ingenting.
Eva Vingård, professor i arbets- och miljömedicin

Fallet med den kvinnliga industriarbetaren belyser just de problem som, Eva Vingård, anser vara grunden till avslagen. Problemet grundar sig bland annat i att många kvinnor inte uppfyller Arbetsskadelagens hårda krav.

Lagen kräver för att få sin skada godkänd krävs ett läkarutlåtande om att skadan är varaktig, något som för en läkare är svårt att avgöra när det gäller förslitningsskador. Men även att skadan innebär en ekonomisk förlust som uppgår till en 15-del av lönen.

– Kvinnor har så låga löner att det faller på det kriteriet. Det blir ingen vidare ekonomisk förlust och då händer det ingenting. Det börjar bli bättre, men traditionellt är inte kvinnor lika väl undersökta, säger Eva Vingård.