Arbetarklasskvinnor har minst trygghet i handeln

Otrygga anställningar i handelsbranschen ökar för både kvinnor och män. Men det är fortfarande färre kvinnor än män som har fast heltidstjänst på arbetarsidan.

Bland männen har bara 38 procent en tillsvidareanställning på heltid, bland kvinnorna är det endast 20 procent. Trots att det arbetar fler kvinnor än män i branschen.

– Jag kan inte säga hur arbetsgivarna resonerar när man i högre grad ger kvinnorna deltidsanställningar. Men det är självklart ett problem, säger Cecilia Berggren, utredare på Handels som är medförfattare till en ny rapport om otrygga anställningar i branschen.

Enligt Ulrika Vedin, utredare på LO, är den låga andelen trygga anställningar representativt för de kvinnodominerade branscherna. Men i jämförelse är handeln, tillsammans med restaurang, de branscher där de osäkra anställningarna ökat mest.

I grund och botten handlar det om att arbetsgivarna gör skillnad på kvinnor och män.
Ulrika Vedin, utredare på LO

I LO:s nypublicerade jämställdhetsbarometer uppger 40 procent av de tillfrågade deltidsarbetande kvinnorna att orsaken till tjänstegraden är att de inte erbjudits mer jobb.

– Det är genomgående så att kvinnor i kvinnodominerade arbetaryrken har de sämsta villkoren. I grund och botten handlar det om att arbetsgivarna gör skillnad på kvinnor och män, säger Ulrika Vedin.

Att arbeta ofrivillig deltid får också stora ekonomiska effekter både på kort och lång sikt.

– Det blir svårare att kunna leva på sin lön, man kan få svårt att ta lån eller hyreskontrakt och gör det svårare att kvalificera till a-kassan, säger Cecilia Berggren.

– Dessutom påverkar det på lång sikt pensionen och man riskerar att få en väldigt låg pension. Sammantaget påverkas hela samhället av växande klyftor.

Handelsrapportens siffror från Statistiska centralbyrån visar att 77 procent av arbetarkvinnorna i Handeln i dag är anställda på deltid, medan männen ligger på 55 procent.

Sedan 1990 har andelen kvinnor med heltidstjänster inom branschen sjunkit med 10 procent. Men även om kvinnorna ligger lägre är det männen som står för den mest drastiska förändringen från trygga till otrygga anställningar.

Sammantaget påverkas hela samhället av växande klyftor.
Cecilia Berggren, utredare på Handels

De senaste 25 åren har andelen män med heltidstjänster fallit med närmare 40 procent. När det gäller visstidsanställningar är könen i dag jämställda på runt 30 procent av totala antalet anställda arbetare.

– Vi ser att skillnaden blir mindre mellan kvinnor och män, men det är en utveckling på fel sätt. Det är en utveckling som inte ser positiv ut, säger hon.

Enligt Ulrika Vedin på LO beror utvecklingen på den deltidsnorm som har etablerats i de kvinnodominerade branscherna.

Utvecklingen känns igen från mansdominerade branscher där normen i stället är heltid. Där har kvinnor, även om de har lägre lön än män, i högre utsträckning heltidstjänster. Men medan normen ger positiva effekter i det fallet, får det motsatt effekt i de kvinnodominerade yrkena.

– Den norm som råder i en bransch påverkar alla som jobbar där. Det blir en press på villkoren som går i en inte särskilt positiv riktning, säger hon.

Arbetaren har sökt Svensk Handel för en kommentar, men fått svaret att samtliga kunniga inom området sitter i avtalsförhandling med Handels.